Strona główna Mapa strony
FAQ

2018-01-11
Na rynku dostępnych jest wiele przydomowych oczyszczalni ścieków. Różnią się zastosowaną technologią, materiałem, sposobem montażu i przede wszystkim jakością oczyszczonych ścieków. Uwzględniając ostatni aspekt najbardziej proekologicznym rozwiązaniem jest budowa biologicznej oczyszczalni ścieków. Wśród przydomowych oczyszczalni ścieków wyróżniamy różne rodzaje technologii. Powyższy artykuł przedstawia rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków, uwzględniając ich wady i zalety. Oczyszczalnie z drenażem […]
2017-12-22
W przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, można zdecydować się na szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnie przydomowe okazują się być lepszym rozwiązaniem. Nie są wymagane żadne pozwolenia na budowę, trzeba jedynie zgłosić w starostwie plany podjęcia robót budowlanych na rzecz oczyszczalni. Oczywiście, jeżeli chodzi o sam koszt urządzenia, to znacznie […]
2017-12-21
Przydomowe oczyszczalnie ścieków są alternatywą dla gospodarstw domowych, w których brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub brak takiej możliwości. Oczyszczalnie przydomowe mają na celu oczyścić ścieki, aby nadawały się do odprowadzenia do gruntu. Ścieki z reguły oczyszczane są w dwóch procesach. W pierwszym dochodzi do podczyszczenia ścieków za pomocą procesów beztlenowych, w drugim są one […]
2017-12-15
Przydomowe oczyszczalnie ścieków to z pewnością dobra inwestycja. Montuje się je, jeśli nie ma możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, czyli np. sieć jest znacznie oddalona od działki, właściciele nieruchomości, przez którą miałaby ona przebiegać, nie wyrazili zgody na budowę. W takim przypadku należy wybudować szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Jeśli wybór padł na oczyszczalnię, […]
2017-12-07
Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają znaczący wpływ na środowisko, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program, umożliwiający otrzymanie dofinansowania na inwestycję. Dofinansowanie można uzyskać w gminach, które zapisały się do projektu. Podstawowym kryterium stwierdzającym, że danej osobie należy się dotacja jest brak możliwości podłączenia się do istniejącej lub planowanej kanalizacji sanitarnej. Bardzo istotne […]
2017-11-23
Przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardzo dobrym rozwiązaniem w gospodarstwach, gdzie doprowadzenie kanalizacji jest niemożliwe. Często klienci rozważają montaż oczyszczalni przydomowej lub szamba.  Jak się okazuje przydomowa oczyszczalnia ścieków jest  korzystnym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia. Należy pamiętać, że oczyszczalnie przydomowe czy budowa szamba są inwestycją na długie lata. Pomimo tego, że koszt montażu oczyszczalni jest […]
2017-09-19
Kiedy już dokonamy  wyboru przydomowej oczyszczalni ścieków należy wybrać firmę, która nam ją zamontuje. Cena montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od wielu czynników: Poziom wyjścia rury kanalizacyjnej. Im rura kanalizacyjna jest wyprowadzana z domu na większej głębokości, tym wiąże się to z głębszym wykopem i większym kosztem. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na jaką głębokość pozwala […]
Przydomowa oczyszczalnia ścieków koszt utrzymania
2017-09-14
Jeżeli nie możemy podłączyć się do kanalizacji zbiorczej musimy zagospodarować ścieki we własnym zakresie. Do wyboru mamy montaż szamba, przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków lub oczyszczalni ekologicznej (drenażowej). Powyższe rozwiązaniu różnią się pod względem kosztów budowy oraz późniejszej eksploatacji. Koszt montażu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków jest wyższy od budowy szamba, czy zamontowania przydomowej oczyszczalni drenażowej. Jednak […]
2017-08-21
Przydomowa oczyszczalnia ścieków – dobry wybór czy może lepiej skorzystać z innego sposobu na odprowadzanie ścieków? Na pewno spotkamy różne oponie na ten temat. Przydomowe oczyszczalnie mają wielu swoich zwolenników, jednak znajdą się też ludzie, którzy nie są zbyt pozytywnie nastawieni na to rozwiązanie i maja negatywne opinie.  Wpływ oczyszczalni na oczyszczanie środowiska jest powszechnie […]
2017-05-25
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest inwestycją wieloletnią, dlatego wybierając urządzenie należy wziąć pod uwagę wiele aspektów.  Na jakość pracy oczyszczalni ścieków wpływa przede wszystkim wybrana technologia, jakość materiału, wykonania urządzenia oraz zamontowania. Przy wyborze należy kierować się zazwyczaj liczbą osób, wielkością działki i poziomem wód gruntowych. Oczyszczalnia przydomowa- jaką wybrać technologię? Podstawowy podział oczyszczalni przydomowych […]
2017-05-12
Powierzchnia działki przeznaczona pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (DzU Nr 75/02 r., poz. 690) powinna uwzględniać minimalne odległości od różnych obiektów i granic...
2017-05-05
Poniższy artykuł przedstawia przepisy dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków według prawa polskiego.