TRAIDENIS-POL

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni Klienci! Tylko oryginalne oczyszczalnie NV zakupione bezpośrednio u nas i naszych autoryzowanych dystrybutorów obejmuje 20-letnia gwarancja. Tym samym ostrzegamy przed dostępnymi podróbkami.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, stanowią jedne z możliwych rozwiązań gospodarki ściekowej na terenach, gdzie doprowadzenie kanalizacji jest niemożliwe bądź nieopłacalne. Podczas wyboru urządzenia pamiętajmy, że przydomowa oczyszczalnia ścieków jest inwestycją na długie lata. Musimy mieć świadomość, że jakość pracy oczyszczalni jest uwarunkowana: rodzajem technologii, jakością materiału i wykonana oczyszczalni, montażu oraz częstotliwości wykonywania przeglądów serwisowych.

Jakość potwierdzona 20-letnią gwarancją. Zadzwoń i zamów darmową wycenę!

TRAIDENIS-POL

Przydomowa oczyszczalnia ścieków NV - innowacyjna, niezawodna technologia

Nie posiadamy w ofercie tak jak większość firm konkurencyjnych wielu, różnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Niemal trzydziestoletnia praktyka firmy Traidenis w produkcji urządzeń dla gospodarki ściekowej, pozwoliła nam wybrać dwie uważane przez większość naukowców za najskuteczniejsze technologie w oczyszczaniu ścieków i połączyć ich zalety w innowacyjnej, przydomowej oczyszczalni NV. Oferowana przez Traidenis-Pol przydomowa oczyszczalnia NV jest urządzeniem hybrydowych. Oznacza to, że oczyszczalnia ścieków NV pracuje w połączonych technologiach osadu czynnego oraz zanurzonego złoża biologicznego.

Ostatnie realizacje

Przydomowa oczyszczalnia ścieków NV - wyróżniająca się budowa

Uwagę przykuwa zielony, stożkowy kształt zbiornika oczyszczalni. Taka budowa korpusu pozwala na jej montaż w najcięższych warunkach gruntowo-wodnych, ze względu na małą powierzchnię działania sił wyporu przez wody gruntowe. Z kolei jednozbiornikowa budowa znacznie zmniejsza powierzchnię montażu, a na działce widoczny jest jeden właz rewizyjny co daje estetyczny efekt wizualny. Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV swą wytrzymałość zawdzięczają materiałowi GRP- żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Firma Traidenis udziela 20-letniej gwarancji na oczyszczalnie biologiczne NV.

Przydomowe oczyszczalnie NV zbudowane są z dwóch komór znajdujących się wewnątrz jednego zbiornika. Pełnią one funkcje bioreaktora i osadnika wtórnego.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków NV - skuteczność i bezawaryjność w jednym!

Hybrydowa technologia pozwala osiągnąć oczyszczalni NV około 98% redukcji zanieczyszczeń BZT5. Oczyszczalnia ścieków NV posiada znak CE, a tym samym spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3+A2:2013. Jest to podstawowe kryterium, aby otrzymać dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ponadto naszą oczyszczalnię wyróżnia prostota budowy oraz działania. Przydomowa oczyszczalnia NV nie posiada ani ruchomych elementów, ani automatyki. Jedynym elementem elektrycznym jest dmuchawa dostarczająca powietrze do układu. Wiąże się to bezpośrednio z bezawaryjnością i minimalnym stopniem obsługi urządzenia.

Oferowana przez naszą firmę oczyszczalnia ścieków NV uzyskała między innymi tytuł Jakość Roku i Produkt Roku 2014, Jakość Roku 2011, Ekologiczny Hit.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków NV - najważniejsze informacje

Typoszereg NV

Wysoka efektywność oczyszczalni NV wynika z połączenia dwóch najskuteczniejszych technologii, czyli osadu czynnego i złoża biologicznego. Jednoczesne zastosowanie obu wymienionych technologii pozwoliło wyeliminować ich słabe punkty oraz uzyskać najwyższy stopień oczyszczenia ścieków. Chcąc stworzyć oczyszczalnię o jak najmniejszej potrzebie ingerencji inwestora w jej funkcjonowanie, firma Traidenis zaprojektowała i wdrożyła typoszereg oczyszczalni NV. W ich budowie wyróżnia się jedynie dwie komory, wewnętrzną (komora napowietrzania) oraz zewnętrzną, pełniącą rolę osadnika wtórnego. Ścieki wpływają do komory wewnętrznej, gdzie są napowietrzane przez powietrze dostarczane za pomocą dmuchawy membranowej. Powietrze spełnia tu podwójną funkcję, dostarcza tlen mikroorganizmom umożliwiając im tym samym namnażanie się, a unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza powodują mieszanie się ścieków. W komorze napowietrzania dzięki pracy osadu czynnego i złoża biologicznego następuje oczyszczanie ścieków, a opadające na dno cząsteczki stałe są ponownie podrywane ku górze przez powietrze. Z komory wewnętrznej osad czynny trafia do komory zewnętrznej (sadnika wtórnego), gdzie sedymentuje, a oczyszczone ścieki wypływają z oczyszczalni poprzez koryto z przelewem pilastym. Taka technologia umożliwia stabilne efekty i ciągłą pracę bez potrzeby ingerencji użytkownika.

Niezawodność oczyszczalni NV wynika z prostoty jej budowy. Dwie komory, brak automatyki sprawiają, że oczyszczalnie Traidenis są bezawaryjne i bezobsługowe. Niepotrzebny jest osadnik wstępny, gdzie dochodzi do beztlenowego podczyszczenia ścieków tzw. procesu gnilnego, który trwa 2-3 doby, a co za tym idzie z oczyszczalni Traidenis nie wydobywa się nieprzyjemny zapach. Brak również części mechanicznych znajdujących się w środku oczyszczalni takich jak, sterownik, który odpowiada za pracę, przewodzików, filtrów oraz pomp mamutowych, które odpowiedzialne są za recyrkulację ścieków między komorami, które wymagają częstego mycia i wymiany w razie uszkodzenia oraz stałego nadzoru.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

ISO 9001

Międzynarodowa norma ISO 9001 jest szeroko znanym i akceptowanym na świecie systemem zarządzania jakością. Posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest obiektywnym dowodem, że wszystkie procesy i produkty w Naszej Firmie zorientowane są na osiągnięcie wysokiej jakości.

ISO 14001

ISO 14001 jest normą, w której Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła wymagania odnośnie systemu zarządzania środowiskowego. Posiadanie tego certyfikatu potwierdza, że nasza firma funkcjonuje w sposób zrównoważony i przyjazny naturze.

ECJPR

Produkty firmy Traidenis posiadają Certyfikat Europejskiej Gwarancji Najwyższej Jakości wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji. Powyższy certyfikat otrzymują firmy wybitnie wyróżniające się wysoką jakością usług oraz produktów.

CE

Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV posiadają certyfikat CE tym samym są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Certyfikat został wydany przez LABORATORIUM NOTYFIKOWANE

Oczyszczalnia jest inwestycją wieloletnią, dlatego zanim podejmiemy ostateczną decyzję o wyborze urządzenia, należy zapoznać się z kosztami jego eksploatacji. Każda oczyszczalnia biologiczna, zważywszy na konieczność stworzenia warunków tlenowych mikroorganizmom wymaga napowietrzania, a więc niezbędna jest praca dmuchawy. Jednak kosztami których możemy uniknąć jest kupowanie np. biopreparatów, pożywek, które w większości oczyszczalni są niezbędne do prawidłowej pracy i osiągnięcia oczekiwanego efektu redukcji zanieczyszczeń. Natomiast oczyszczalnie NV firmy Traidenis jako jedne z nielicznych oferowanych na rynku nie wymagają ich stosowania.

Do tej pory wydawało się, że również opłata za wywóz osadów nadmiernych powstających w procesie oczyszczania ścieków jest konieczna. Z powodu rosnących cen wywozu osadów przez wóz asenizacyjny, a także mogących lokalnie wystąpić podtopień, braku w niektórych lokalizacjach możliwości dojazdu wozu asenizacyjnego oraz z powodu występujących ograniczeń oczyszczalni miejskich do przyjmowania osadu nadmiernego zaprojektowano rozwiązanie technologiczne, w którym jest on za pomocą pompy mamutowej usuwany do zawieszonych w górnej części urządzenia worków osuszających. Podczas procesu usuwania osadu nadmiernego na okres 30 min. wstrzymywane jest dostarczanie powietrza, w celu jego sedymentacji w dolnej części urządzenia. Kiedy ilość osuszonego osadu w worku zajmuje całość jego objętości, worek jest odnoszony na kompostownik, wymieniany na nowy lub wypróżniany i ponownie montowany w oczyszczalni ścieków w celu jego dalszego użytkowania. Technologia ta pozwala nam nie tylko ograniczyć koszty związane z usuwaniem osadów, ale również umożliwia ich usunięcie w dogodnym dla nas czasie.

Odprowadzenie ścieków do cieku wodnego

Najczęściej zadawane pytania

Najmocniejszy zbiornik na rynku – udokumentowana wytrzymałość na obciążenie rzędu 52kN/m2, co daje szersze pole manewru przy posadowieniu oczyszczalni na działce klienta. Odporność na obciążenia umożliwia montaż urządzenia na większej głębokości i zasypaniu grubszą warstwą ziemi oraz daje możliwość instalacji oczyszczalni pod terenem przejezdnym.
Oczyszczalnie NV można zastosować w każdych warunkach gruntowo-wodnych.
Niewielka powierzchnia potrzebna do zainstalowania zbiornika wynikająca z niewielkich gabarytów oczyszczalni NV oraz braku konieczności montowania osadnika wstępnego przed oczyszczalnią.
Biologiczne oczyszczalnie NV pracują w hybrydowej technologii złóż zanurzonych oraz osadu czynnego, która wraz z przemyślaną konstrukcją zbiornika przyczynia się do wysokiej odporności na nierównomierności w dopływie ścieków (nawet bez stosowania osadnika wstępnego).
Wysoka redukcja zanieczyszczeń – oczyszczalnie NV firmy Traidenis mogą pochwalić się dużą skutecznością eliminacji zanieczyszczeń (do 98% BZT5).
Brak potrzeby stosowania biopreparatów.
Oczyszczone ścieki nie wydzielają przykrych zapachów, są bezbarwne i bezwonne.
20-letnia gwarancja na zbiornik oczyszczalni wykonanej z laminatu (żywicy wzmocnionej włóknem szklanym).
Niskie koszty eksploatacyjne.

Koszt utrzymania urządzenia na swojej posesji ściśle związany jest z poborem energii elektrycznej niezbędnej do zasilania dmuchawy napowietrzającej ścieki oraz z wywozem osadu nadmiernego (najczęściej dwukrotnie w przeciągu roku).

Oczyszczalnie NV pracują w oparciu o biologiczne usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków. W celu podtrzymania odpowiednich warunków w komorze niezbędne jest całodobowe napowietrzanie. Pęcherzyki powietrza wędrujące z dyfuzora (znajdującego się przy dnie zbiornika) ku powierzchni oczyszczanych ścieków udostępniają niezbędny tlen odpowiednim mikroorganizmom, służą także jako mieszadło, które miesza dopływające surowe ścieki z uśrednioną pod względem ładunku zanieczyszczeń zawartością komory napowietrzania. Rzadkie, kilkugodzinne braki w dostawie prądu nie powodują negatywnych skutków. Natomiast niewskazane jest instalowanie sterowników czasowych, które kontrolują proces napowietrzania i regularnie odcinają dopływ powietrza do komory.

Tak. Oczywiście należy zachować umiar w stosowaniu środków czystości. Przydomowe oczyszczalnie NV radzą sobie z normalnymi ilościami proszku do prania, środków czyszczących, czy innych środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie. Przyjęło się także, że w przypadku stosowania dużych ilości detergentów należy wszystkie procesy rozłożyć w czasie (np. duża częstotliwość prań).

Nie. Urządzenia NV doskonal znoszą nierównomierności w dopływie ścieków. Krótkotrwały wzrost ładunku zanieczyszczeń oraz wielkości dopływu nie powinien zaszkodzić. Ponadto oczyszczalnie mają wysoki tolerancję chwilowego zrzutu ścieków (Qhmax). Jednak zbyt długie przeciążanie oczyszczalni może spowodować, że wypływające ścieki będą niedoczyszczone.

Podczas urlopu następuje brak dopływu świeżych ścieków, czyli brak pożywki dla osadu czynnego. W przypadku niedostępności pożywienia mikroorganizmy pływające zaczynają obumierać. Na szczęście oczyszczalnie NV to urządzenie hybrydowe, więc poza bakteriami pływającymi w oczyszczalni znajdują się także mikroorganizmy immobilizowane na złożu zanurzonym w ściekach, które przechodzą w stan uśpienia, dzięki czemu potrafią przeżyć w takich warunkach nawet kilka tygodni.

Dostawania się do oczyszczalni elementów nie ulegających biologicznemu rozkładowi (papierowe ręczniki, pieluchy, chusteczki, wyroby plastikowe i gumowe).
Do oczyszczalni nie mogą dostawać się zbyt duże ilości tłuszczów.
Nie należy przesadzać z ilością chemii gospodarczej. Dawkować zgodnie z instrukcją na opakowaniach.
Do oczyszczalni nie wolno wprowadzać substancji, których stosowanie nie jest przewidziane zgodnie z przeznaczeniem ich użytku (produkty naftowe, nawozy mineralne i środki ochrony roślin, itd.)
Do oczyszczalnie nie mogą dostawać się wody powierzchniowe oraz ścieki deszczowe (z dachu, powierzchni utwardzonych, itd.)

Nie. Nie wolno podłączać ‘deszczówki’ pod przydomową oczyszczalnię. Podczas intensywnych opadów mogłaby zostać wypłukana z oczyszczalni flora bakteryjna, która odpowiedzialna jest za oczyszczanie ścieków. Wiąże się to ze zbyt dużym szczytowym dopływem, którego nie udźwignie żadna przydomowa oczyszczalnia. Oprócz tego wody deszczowe mogą zawierać substancje ropopochodne, oleje, które nie sprzyjają biologicznemu oczyszczaniu.

Nie. Efektem biologicznego oczyszczania oczyszczalni NV jest woda II klasy czystości, która nie nadaje się do ponownego użytku w domowym gospodarstwie. Jednak z powodzeniem może być stosowana do podlewania ogrodów, z wyjątkiem roślin przeznaczonych do spożycia.

Nie, każdy użytkownik jest w stanie samodzielnie wykonać podstawowe czynności serwisowe.
Do podstawowych zachowań użytkownika oczyszczalni powinno należeć:
Kontrolowanie pracy dmuchawy (czy nie ma przerw w dostawie prądu).
Wizualne sprawdzenie pracy systemu napowietrzania, czy ścieki mieszają się intensywnie z osadem czynnym.
Sprawdzanie, czy z oczyszczalni nie wydobywają się nieprzyjemne zapachy.
Badanie koncentracji osadu w komorze napowietrzania.
Oczyszczalnia nie posiada żadnych sterowników, elektrozaworów, których użytkowanie wymaga kosztownego serwisu wykonanego przez zewnętrzną firmą serwisową.

Nie. Dla oczyszczalni o przepustowości do 7,5m3/d nie potrzebne jest pozwolenie na budowę. Wystarczy samo zgłoszenie do odpowiedniego organu samorządowego. Jeśli w czasie 30 dni od zgłoszenia urząd nie wyrazi sprzeciwu, można przystąpić do działania.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód, które rozumiane jest jako korzystanie z wód wykraczające poza korzystanie z wód do zaspakajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, w szczególności na:
pobór wód podziemnych lub powierzchniowych powyżej 5 m3/d.
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi powyżej 5 m3/d.
wykonanie urządzeń wodnych.
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe.

Oczywiście. Oczyszczalnie NV firmy Traidenis są urządzeniami pracującymi w systemie biologicznym, a tylko tego typu instalacje są dofinansowywane przez samorządy, bądź inne jednostki terytorialne o charakterze proekologicznym. Ponadto oczyszczalnie NV spełniają warunki określone przez najnowszą Normę EN 12566-3:2005+A2.


Przydomowe oczyszczalnie ścieków - ile kosztuje - cena, koszt 2022

W ostatnich latach zdobywają coraz większą popularność w gospodarstwach, które nie są podłączone do systemu kanalizacji ściekowej. Stanowią bardziej wydajną alternatywę dla tradycyjnych szamb i pozwalają na oszczędności. Choć cena przydomowej oczyszczalni ścieków jest większa niż koszt budowy szamba, inwestycja szybko się zwraca ze względu na niewielkie koszty związane z jej eksploatacją. Sprawdźmy, ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Dlaczego warto budować przydomowe oczyszczalnie ścieków?
Przydomowa oczyszczalnia ścieków to idealne rozwiązanie dla gospodarstw, które nie posiadają przyłączenia do systemu kanalizacyjnego. To nowoczesna alternatywa, która coraz silniej wypiera z użytku tradycyjne szamba. Inwestycja finansowa związana jest niemal jedynie z kosztami dotyczącymi budowy oczyszczalni. Koszty jej eksploatacji są za to niewielkie, co pozwala na szybki zwrot inwestycji i czynienie regularnych oszczędności finansowych. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest przede wszystkim bezawaryjna. Jednak najważniejszą zaletą, która sprawia, że szczyci się ona lepszą opinią jak tradycyjne szambo jest fakt, że nie trzeba regularnie, jak w przypadku szamba (zazwyczaj raz lub dwa razy w miesiącu), zamawiać firmy do opróżnienia i wywiezienia nieczystości. To właśnie ten fakt sprawia, że przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala na czynienie oszczędności finansowych, a koszt jej budowy zwraca się zazwyczaj w ciągu dwóch pierwszych lat użytkowania. Dodatkowo, woda pochodząca z oczyszczonych ścieków nadaje się do ponownego użytku, np. do podlewania działki lub zasilania oczka wodnego. To kolejna forma oszczędności finansowych.

Od czego zależy koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?
Przydomowa oczyszczalnia ścieków cena, jaką należy zapłacić za jej budowę jest uzależniona od wielu aspektów. Jednym z czynników, który wpływa na koszt inwestycji jest materiał, z którego ma być ona wykonana. Kolejnym aspektem jest rodzaj wykorzystywanej technologii do oczyszczania odpadów. Istotna jest również ilość osób użytkujących w danym gospodarstwie, co przekłada się na wielkość poszczególnych elementów budowy.

Rodzaj przydomowych oczyszczalni ścieków
Na rynku istnieje wiele różnych rodzajów przydomowych oczyszczalni, które bazują na rozmaitych technologiach. Nie oznacza to jednak, że klient musi decydować się na jedną z nich. Propozycja firmy Traidenis-Pol stanowi swoiste połączenie najlepszych rozwiązań w jedną, kompleksową propozycję. Przydomowa oczyszczalnia ścieków bazuje na hybrydowej technologii wykorzystującej zarówno pracę czynnego osadu, jak i zanurzonego złoża biologicznego.

Ile kosztuje budowa przydomowej oczyszczalni ścieków?
Przydomowa oczyszczalnia ścieków koszt swój generuje ze względu na dwa główne czynniki: rodzaj wykorzystywanej technologii oraz ilość członków gospodarstwa domowego. Najbardziej obiektywnym szacunkiem inwestycji, będzie przyjęcie budowy dla gospodarstwa liczącego 4-5 osób. Oczyszczalnia z osadem czynnym to koszty między 14 000 – 21 600 zł, wykorzystująca złoże biologiczne to przedział 14 000 – 24 000 zł, a oczyszczalnia hydrobotaniczna będzie kosztować w przedziale 16 000 – 22 000 zł. Propozycja hybrydowa firmy Traidenis-Pol to koszt budowy oscylujący w granicach 17 000 zł.

Koszty eksploatacji
Koszty eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków są znacznie mniejsze niż w przypadku korzystania z szamba. Nie wymagają one serwisowania, nie generują potrzeby wywozu zanieczyszczeń, a wykorzystywanie tlenowych procesów sprawia, że praca oczyszczalni jest bezzapachowa i nie wymaga korzystania z biopreparatów, co wpływa na kolejną oszczędność. Oczyszczalnie wymagają jedynie raz w roku wyboru osadu nadmiernego. Roczne koszty eksploatacji takiej oczyszczalni oscylują w granicach dwustu złotych, przy czym roczne utrzymanie szamba to koszty powyżej trzech tysięcy złotych. Inwestycja w przydomową oczyszczalnię zatem szybko się zwróci.

Najmocniejszy zbiornik na rynku! Udokumentowana wytrzymałość konstrukcyjna 58 kN/m2!!!

Kontakt

Czekamy na kontakt od Ciebie.

Traidenis-Pol Sp. z o.o.
ul. Gołdapska 31
19-400 Olecko

+48 734 000 484 +48 734 000 734
biuro@traidenis-pol.com

Jakość potwierdzona 20‑letnią gwarancją. Zadzwoń lub napisz do nas!