Certyfikaty

Certyfikat Fair Play
CE

Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV posiadają certyfikat CE tym samym są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Certyfikat został wydany przez LABORATORIUM NOTYFIKOWANE

UDT

Zbiorniki firmy Traidenis posiadają certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego. Certyfikat potwierdza odporność chemiczną stosowanych do produkcji materiałów (tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym).

PZH

Zbiorniki produkowane przez firmę Traidenis posiadają Atest higieniczny PZH wydanynadany Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Atest zaświadcza o jego bezpieczeństwie dla zdrowia ludzi i/lub środowiska pod warunkiem, że jest on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

ECJPR

Produkty firmy Traidenis posiadają Certyfikat Europejskiej Gwarancji Najwyższej Jakości wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji. Powyższy certyfikat otrzymują firmy wybitnie wyróżniające się wysoką jakością usług oraz produktów.

ISO 9001

Międzynarodowa norma ISO 9001 jest szeroko znanym i akceptowanym na świecie systemem zarządzania jakością. Posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest obiektywnym dowodem, że wszystkie procesy i produkty w Naszej Firmie zorientowane są na osiągnięcie wysokiej jakości.

ISO 14001

ISO 14001 jest normą, w której Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła wymagania odnośnie systemu zarządzania środowiskowego. Posiadanie tego certyfikatu potwierdza, że nasza firma funkcjonuje w sposób zrównoważony i przyjazny naturze.

Kontakt

Czekamy na kontakt od Ciebie.

Traidenis-Pol Sp. z o.o.
ul. Gołdapska 31
19-400 Olecko

+48 734 000 484 +48 734 000 734
biuro@traidenis-pol.com

Jakość potwierdzona 20‑letnią gwarancją. Zadzwoń lub napisz do nas!