Kontenerowa, Komunalna Oczyszczalnia ścieków HNV

TRAIDENIS-POL

KONTENEROWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TYPU HNV

Oczyszczalnie ścieków typu HNV produkowane są w zakresie od 20 do 10 000 RLM.

W przypadku oczyszczalni ekologicznych typu HNV nie istnieją standardowe rozwiązania – każdy projekt jest wykonywany indywidualnie zgodnie z potrzebami inwestora. Kompaktowa zabudowa elementów oczyszczalni pozwala na jej rozbudowę, co umożliwia zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków. Zbiorniki oczyszczalni wykonane są z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym – dzięki temu lekkie i łatwe w transporcie zbiorniki posiadają wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na działania substancji chemicznych. Każde urządzenie charakteryzuje się brakiem ruchomych części co zwiększa skuteczność i trwałość ich działania. Oczyszczalnie ekologiczne HNV o wydajności powyżej 25 m3/d są montowane z oddzielnym osadnikiem wtórnym.

Zadzwoń i zamów darmową wycenę!

Przeznaczenie i zakres stosowania

Oczyszczalnie ścieków typu HNV, odpowiednik kontenerowej oczyszczalni ścieków przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych, pochodzących z obiektów nie objętych systemem sieci kanalizacji sanitarnej. Doskonale sprawują się jako komunalna oczyszczalnia ścieków, oczyszczalnie ścieków przemysłowych, jak również jako oczyszczalnia osiedlowa czy oczyszczalnia gminna.

Nie powinny do nich trafiać wody opadowe  (z dachów, powierzchni utwardzonych, itp.), wody z basenów i innych zbiorników o objętości większej niż 1m3 oraz substancje chemiczne. Urządzenia działają w technologii, która gwarantuje usuwanie ze ścieków bytowych zanieczyszczeń  zgodnie w wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska dla oczyszczalni powyżej 2 000 RLM.

Zalety kompaktowych urządzeń typu HNV

– Długa żywotność urządzeń (oczyszczalnia ścieków wykonana jest z laminatu, czyli żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym),
– Możliwość montażu oczyszczalni nie tylko pod ziemią, ale również w nasypie,
– Oczyszczone ścieki nie wydzielają przykrych zapachów,
– Brak elementów ruchomych, które wymagałyby stałego nadzoru i kontroli,
– Produkowane w różnych wydajnościach,
– Nie są wymagane dodatkowe urządzenia filtrujące,
– Oczyszczone ścieki są bezbarwne i bezwonne,
– Bardzo cicha praca urządzeń elektrycznych,
– Łatwa obsługa i zautomatyzowana praca,
– Wysoki poziom oczyszczania ścieków,
– Bardzo niskie zużycie energii,
– Małogabarytowe,
– Łatwe w montażu.

Schemat technologiczny rozłożenia urządzeń oczyszczalni ścieków typu HNV

Każda oczyszczalnia składa się z kilku (nawet kilkunastu) osobnych elementów. W jej skład wchodzą:
krata ręczna lub automatyczna,
piaskownik napowietrzany,
osadnik wstępny,
zbiornik oczyszczalni ścieków ze stopniem biologicznym i osadnikiem wtórnym,
zbiornik dla funkcji denitryfikacji i nitryfikacji,
osadnik wtórny,
studzienka pomiarowo – kontrolna.

W razie konieczności, choćby kiedy urządzenie pracuje jako komunalna oczyszczalnia ścieków, zastosować można kolejne urządzenia jak np. separator tłuszczu, zbiornik retencyjny itp.

Schemat HNV

Oczyszczalnia typu HNV-N składa się z komory anoksycznej (denitryfikacyjnej) i komory aerobowej (nitryfikacyjnej) oraz osadnika wtórnego. Urządzenia w zależności od wielkości przepustowości produkowane są w jednym zbiorniku lub stanowią oddzielne zbiorniki oczyszczalni biologicznej. Przed kontenerową oczyszczalnią typu HNV-N konieczne jest zainstalowanie kraty lub pompy rozdrabniającej, piaskownika, a w przypadku, gdy w ściekach znajdują się znaczne ilości tłuszczu separatora tłuszczu.

W urządzeniu do biologicznego oczyszczania, ścieki najpierw trafiają do komory denitryfikacyjnej-beztlenowej. Tutaj zachodzą procesy redukujące zawartość związków azotu – azotu azotanowego N-NO–3. Osad w tej komorze mieszany jest za pomocą mieszadła zatapialnego. W kolejnym etapie osad trafia do komory nitryfikacji – tlenowej. Tutaj następuje redukcja związków azotu w postaci azotu amonowego N-NH+4. Powietrze do komory aeracyjnej jest dostarczane za pomocą dmuchawy powietrza, poprzez silikonowe dyfuzory. Z komory tlenowej mieszanka osadu trafia do osadnika wtórnego, w którym następuje sedymentacja osadu czynnego i dekantacja ścieków oczyszczonych. W celu utrzymania prawidłowej sprawności oczyszczania ścieków, prowadzone są procesy recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej osadu. Recyrkulacja wewnętrzna polega na przepompowywaniu osadu czynnego z komory tlenowej do beztlenowej. Recyrkulacja zewnętrzna polega na przepompowywaniu osadu czynnego z osadnika wtórnego do komory beztlenowej. Wielkość recyrkulacji jest ustalana na podstawie wielkości przepływu ścieków. W celu utrzymania prawidłowego stężenia osadu czynnego w bioreaktorze (na poziomie 4 g/l) osad nadmierny odprowadzany jest z osadnika wtórnego do zagęszczacza osadu. W zbiorniku tym następuje odwodnienie osadu do poziomu 96-97%. Opcjonalnie zawartość zagęszczacza może być okresowo wywożona do jednostek uprawnionych do zagospodarowania osadów komunalnych.

Działanie elementów technologicznych jest kontrolowane automatycznie bowiem proces technologiczny oczyszczalni biologicznej jest zaprojektowany w prosty i efektywny sposób. Obsługa oczyszczalni ogranicza się do okresowego nadzoru działania oczyszczalni.

W trakcie rozruchu technologicznego nastąpi przeszkolenie osoby wskazanej przez Inwestora w zakresie nadzoru nad oczyszczalnią biologiczną lub zostanie wyznaczona wyspecjalizowana osoba, zajmująca się kompleksowo obsługą i dozorem nad prawidłową pracą oczyszczalni.

Oczyszczalnie ścieków typu HNV-N osiągają najwyższy poziom oczyszczania ścieków przy minimalnych kosztach eksploatacji. Dlatego idealnie sprawdzają się jako komunalna czyszczalnia ścieków.

Schemat oczyszczalni ścieków HNV-N-70 o przepustowości 70 m3/d

Schemat HNV 70m3

Schemat oczyszczalni ścieków HNV-N-500 o przepustowości 500 m3/d

Schemat HNV 500m3

1) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 150 m3/d, woj. warmińsko-mazurskie,
2) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 21 m3/d, woj. warmińsko-mazurskie,
3) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 19 m3/d, woj. warmińsko-mazurskie,
4) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 20 m3/d, woj. warmińsko-mazurskie,
5) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 5 m3/d, woj. warmińsko-mazurskie,
6) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 20 m3/d, woj. warmińsko-mazurskie,
7) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 31 m3/d, woj. warmińsko-mazurskie,
8) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 8 m3/d, woj. warmińsko-mazurskie,
9) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 12 m3/d, woj. warmińsko-mazurskie,
10) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 40 m3/d, woj. warmińsko-mazurskie,
11) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 300 m3/d, woj. warmińsko-mazurskie,
12) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 5 m3/d, woj. podlaskie,
13) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 5 m3/d, woj. podlaskie,
14) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 10 m3/d, woj. podlaskie,
15) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 8 m3/d, woj. podlaskie,
16) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 48 m3/d, woj. podlaskie,
17) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 12 m3/d, woj. warmińsko-mazurskie,
18) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 50 m3/d, woj. mazowieckie,
19) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 150 m3/d, woj. mazowieckie,
20) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 12 m3/d, woj. zachodnio-pomorskie,
21) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 20 m3/d, woj. mazowieckie,
22) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 12 m3/d, woj. mazowieckie,
23) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 5 m3/d, woj. podkarpackie,
24) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 20 m3/d, woj. mazowieckie.
25) Oczyszczalnia o przepustowości Qmax – 10 m3/d, woj. dolnośląskie

Karta doboru HNV

Kontakt

Czekamy na kontakt od Ciebie.

Traidenis-Pol Sp. z o.o.
ul. Gołdapska 31
19-400 Olecko

+48 734 000 484 +48 734 000 734
biuro@traidenis-pol.com

Jakość potwierdzona 20‑letnią gwarancją. Zadzwoń lub napisz do nas!