Strona główna Mapa strony

Przydomowa oczyszczalnia ścieków cena montażu

Data: 2017-09-19

Kiedy już dokonamy  wyboru przydomowej oczyszczalni ścieków należy wybrać firmę, która nam ją zamontuje. Koszt montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od wielu czynników:

  1. Poziom wyjścia rury kanalizacyjnej. Im rura kanalizacyjna jest wyprowadzana z domu na większej głębokości, tym wiąże się to z głębszym wykopem i większym kosztem. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na jaką głębokość pozwala posadowić oczyszczalnię ścieków Producent. W większości przydomowe oczyszczalnie ścieków montażprzypadków oczyszczalni wysokość dna rury dopływowej ścieków od rzędnej terenu nie przekracza 0,8 -1,0 m.  Oznacza to, że gdy rura kanalizacyjna jest wyprowadzana z domu na większej głębokości. W takiej sytuacji należy zastosować przepompownię ścieków, co znacznie zwiększa koszt montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków NV posiada trzy wysokości korpusu górnego.  Istnieje więc możliwość regulacji zagłębienia i na poziomie 0,3 – 1,5 m poniżej rzędnej terenu.
  2. Rodzaj gruntu. Jeżeli poziom wód gruntowych jest wysoki, grunt jest słabo przepuszczalni koszt montażu przydomowej oczyszczalni ścieków może wzrosnąć. Wycena montażu oczyszczalni przydomowej najczęściej jest poprzedzona wizją lokalną Montażysty.
  3. Miejsce montażu i gabaryty oczyszczalni. Miejsce montażu oczyszczalni wiąże się przede wszystkim z możliwościami manewru koparki. Wybierając miejsce montażu przydomowej oczyszczalni pamiętajmy o zachowaniu odpowiednich odległości oczyszczalni przydomowej od obiektów . Gabaryty oczyszczalni wpływają na wielkości wykopu. Poza tym na rynku dostępne są oczyszczalni jedno lub dwu zbiornikowe. Oczywiście montaż przydomowej oczyszczalni składającej się z dwóch zbiorników jest droższy i zajmuje więcej miejsca.
  4. Rodzaj montowanej oczyszczalni. Montaż oczyszczalni drenażowej jest znacznie droższy w porównaniu w montażem oczyszczalni biologicznej. Biorąc pod uwagę oczyszczalnie biologiczne należy zwrócić uwagę na rodzaj i trwałość materiału. Większość oczyszczalni do zachowaniaprzydomowe oczyszczalnie ścieków montaż

    gwarancji wymaga obsypki cementowo-piaskowej, co znacznie zwiększa koszt montażu.

  5. Sposób odprowadzenia oczyszczonych ścieków. Wyróżnia się kilka  . Rodzaj odprowadzenia oczyszczonych ścieków zależy od warunków gruntowo-wodnych na naszej działce.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków trwa zazwyczaj jeden dzień (6-12 godzin). Pamiętajmy, że oczyszczalnia jest układem składającym się z bioreaktora oraz odprowadzenia oczyszczonych ścieków. Jakość pracy urządzenia zależy w dużej mierze od prawidłowego montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.