Główna Nagroda Organizatora XV Targów Budownictwa w Gliwicach w kategorii "Produkt" przyznana przydomowej oczyszczalni NV