Przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości od obiektów

Zastanawiasz się jaka powinna być odległość przydomowej oczyszczalni ścieków od najważniejszych obiektów wokół swojego domu? Sprawdź jakie normy musi spełnić Twoja oczyszczalnia.

Powierzchnia działki przeznaczona pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (DzU Nr 75/02 r., poz. 690) powinna uwzględniać minimalne odległości od różnych obiektów i granic działki:

  • 2 m od granicy działki lub drogi,
  • 3 m odległości drenażu od drzew,
  • 5 m od drenażu do budynku gospodarstwa domowego, – 30 m od studni z wodą pitną do poletka, na którym ułożone są dreny,
  • 15 m od oczyszczalni do ujęcia wody pitnej (studni),
  • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych,
  • 0,8 m od kabli energetycznych,
  • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

 

Przy niewielkiej powierzchni działki odległości przydomowej oczyszczalni ścieków od wspomnianych obiektów maja duże znaczenie. Warto wówczas wybrać oczyszczalnię, która zintegrowana jest w jednym korpusie co znacznie zmniejsza jej gabaryty (np.: Traidenis-Pol, model NV). Poletko filtracyjne przeznaczone na rozsączenie oczyszczonego ścieku w przypadku biologicznych oczyszczalni ścieków zajmuje niewiele miejsca i przeciętnie waha się w granicach 8-10 m2. Średnio zakłada się 2 m2 powierzchni chłonnej na jednego użytkownika. W przypadku optymalnych (piaszczystych) warunków gruntowych często stosuje się studnię chłonną, która zajmuję tylko 1-2 m2 powierzchni. Warunkiem jest ilość ścieków nie przekraczająca 1 m3/dobę i poziom wody gruntowej znajdujący się, co najmniej 1 m poniżej dna studni. Studnię chłonną buduje się przeważnie z segmentów w postaci żelbetowych, rozszczelnionych kręgów.

Odległości od obiektów