Przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości od obiektów

Powierzchnia działki przeznaczona pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (DzU Nr 75/02 r., poz. 690) powinna uwzględniać minimalne odległości od różnych obiektów i granic działki:

  • 2 m od granicy działki lub drogi,
  • 3 m odległości drenażu od drzew,
  • 5 m od drenażu do budynku gospodarstwa domowego, – 30 m od studni z wodą pitną do poletka, na którym ułożone są dreny,
  • 15 m od oczyszczalni do ujęcia wody pitnej (studni),
  • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych,
  • 0,8 m od kabli energetycznych,
  • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

 

Przy niewielkiej powierzchni działki odległości przydomowej oczyszczalni ścieków od wspomnianych obiektów maja duże znaczenie. Warto wówczas wybrać oczyszczalnię, która zintegrowana jest w jednym korpusie co znacznie zmniejsza jej gabaryty (np.: Traidenis-Pol, model NV). Poletko filtracyjne przeznaczone na rozsączenie oczyszczonego ścieku w przypadku biologicznych oczyszczalni ścieków zajmuje niewiele miejsca i przeciętnie waha się w granicach 8-10 m2. Średnio zakłada się 2 m2 powierzchni chłonnej na jednego użytkownika. W przypadku optymalnych (piaszczystych) warunków gruntowych często stosuje się studnię chłonną, która zajmuję tylko 1-2 m2 powierzchni. Warunkiem jest ilość ścieków nie przekraczająca 1 m3/dobę i poziom wody gruntowej znajdujący się, co najmniej 1 m poniżej dna studni. Studnię chłonną buduje się przeważnie z segmentów w postaci żelbetowych, rozszczelnionych kręgów.

Odległości od obiektów