Przydomowa oczyszczalnia ścieków cena montażu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków cena montażu

Kiedy już dokonamy  wyboru przydomowej oczyszczalni ścieków należy wybrać firmę, która nam ją zamontuje. Cena montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od wielu czynników:

  1. Poziom wyjścia rury kanalizacyjnej. Im rura kanalizacyjna jest wyprowadzana z domu na większej głębokości, tym wiąże się to z głębszym wykopem i większym kosztem. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na jaką głębokość pozwala posadowić oczyszczalnię ścieków Producent. W większości przypadków oczyszczalni wysokość dna rury dopływowej ścieków od rzędnej terenu nie przekracza 0,8 -1,0 m.  Oznacza to, że gdy rura kanalizacyjna jest wyprowadzana z domu na większej głębokości. W takiej sytuacji należy zastosować przepompownię ścieków, co znacznie zwiększa koszt montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków NV posiada trzy wysokości korpusu górnego.  Istnieje więc możliwość regulacji zagłębienia i na poziomie 0,3 – 1,5 m poniżej rzędnej terenu.
  2. Rodzaj gruntu. Jeżeli poziom wód gruntowych jest wysoki, grunt jest słabo przepuszczalni cena montażu przydomowej oczyszczalni ścieków może wzrosnąć. Wycena montażu oczyszczalni przydomowej najczęściej jest poprzedzona wizją lokalną Montażysty.
  3. Miejsce montażu i gabaryty oczyszczalni. Miejsce montażu oczyszczalni wiąże się przede wszystkim z możliwościami manewru koparki. Wybierając miejsce montażu przydomowej oczyszczalni pamiętajmy o zachowaniu odpowiednich odległości oczyszczalni przydomowej od obiektów . Gabaryty oczyszczalni wpływają na wielkości wykopu. Poza tym na rynku dostępne są oczyszczalni jedno lub dwu zbiornikowe. Oczywiście montaż przydomowej oczyszczalni składającej się z dwóch zbiorników jest droższy i zajmuje więcej miejsca.
  4. Rodzaj montowanej oczyszczalni. Montaż oczyszczalni drenażowej jest znacznie droższy w porównaniu w montażem oczyszczalni biologicznej. Biorąc pod uwagę oczyszczalnie biologiczne należy zwrócić uwagę na rodzaj i trwałość materiału. Większość oczyszczalni do zachowaniagwarancji wymaga obsypki cementowo-piaskowej, co znacznie zwiększa koszt montażu.
  5. Sposób odprowadzenia oczyszczonych ścieków. Wyróżnia się kilka  . Rodzaj odprowadzenia oczyszczonych ścieków zależy od warunków gruntowo-wodnych na naszej działce.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków trwa zazwyczaj jeden dzień (6-12 godzin). Pamiętajmy, że oczyszczalnia jest układem składającym się z bioreaktora oraz odprowadzenia oczyszczonych ścieków. Jakość pracy urządzenia zależy w dużej mierze od prawidłowego montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

W przypadku przydomowych oczyszczalni ochrona środowiska jest niezmiennie ważną kwestią, gdyż od tego zależy, jak długo będziemy cieszyć się życiem na czystej planecie wśród otaczającej nas zieleni. Możemy do tego przyczynić się na wiele różnych sposobów – segregowanie i utylizacja odpadów, oczyszczanie powietrza lub ścieków. Znakomitym rozwiązaniem są przydomowe oczyszczalnie ścieków, które cieszą się dobrą opinią i zdobywają coraz większą rzeszę zwolenników.

Cena przydomowej oczyszczalni ścieków jest stosunkowo niewielki w zestawieniu z jakością, którą ona nam gwarantuje. Ponadto, przydomowe oczyszczalnie ścieków są ekologiczne, co stanowi pierwszorzędne znaczenie dla naszego środowiska. Firma Traidenis-Pol jest uznanym przedsiębiorcą, który produkuje oczyszczalnie przydomowe NV. Zapewnia kompleksowe usługi w swojej dziedzinie – od konsultacji , przez projekt i w finalnym momencie współpracy – przydomowe oczyszczalnie ścieków montaż. Oczyszczalnia potrzebuje niewielkiej powierzchni montażowej, a na działce widoczny jest jedynie właz rewizyjny. Koszty eksploatacji są niższe niż w przypadku szamba, w dodatku ścieki odprowadzane do szamba, nie są oczyszczone i wydają nieprzyjemne zapachy, co oczywiście, przydomowe oczyszczalnie niemalże całkowicie eliminują. Ścieki są oczyszczone, bezbarwne i nie wydzielają żadnych przykrych zapachów. Oczyszczalnie przydomowe NV, dzięki technologii hybrydowej, umożliwiają osiągnięcie 98% redukcji zanieczyszczeń. Koszt obsługi przydomowej oczyszczalni jest niski – płaci się jedynie za zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej do napędzania pompy. Dmuchawa, dostarczająca powietrze do układu, jest jedynym elementem ruchomym, dlatego urządzenie jest bezawaryjne. Z racji tego, że oczyszczalnie mają znaczny wpływ na ochronę środowiska, można ubiegać się o dofinansowanie na produkt, które udzielane jest w różnych kwotach, zależnie od rozporządzenia władz na danym terenie. Dzięki temu cena może być naprawdę atrakcyjna. Przydomowe oczyszczalnie ścieków cechują się duża odpornością oraz wydajnością, dlatego też producenci udzielają długoletniej gwarancji na ich działanie.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat z zachowaniem odpowiednich odległości od ujęć wody pitnej, od granicy działki i drogi. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest znakomitą alternatywą pod względem wygody. Nie wymaga dużej uwagi, jest samoobsługowa. Zważywszy na stożkowy kształt zbiornika, przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków można montować w najcięższych warunkach gruntowo-wodnych. Zbiorniki mają wysoką odporność na zgniatalność. Przydomowe oczyszczalnie NV zbudowane są z dwóch komór znajdujących się wewnątrz jednego zbiornika. Pełnią one funkcje bioreaktora i osadnika wtórnego. Podstawowym elementem budowy oczyszczalni ścieków jest osadnik gnilny, którego zadaniem jest zatrzymanie, odseparowanie i utylizacja zawartych w ściekach części stałych, mineralnych i organicznych. Po fermentacji, czyli około po 120. dniach osadnik gnilny powinien być oczyszczony. Oczyszczalnia przydomowa nie wymaga stosowania dodatkowych biopreparatów.