Oczyszczalnie przydomowe – najważniejsze aspekty wyboru

Oczyszczalnie przydomowe – najważniejsze aspekty wyboru

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest inwestycją wieloletnią, dlatego wybierając urządzenie należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Na jakość pracy oczyszczalni ścieków wpływa przede wszystkim wybrana technologia, jakość materiału, wykonania urządzenia oraz zamontowania. Przy wyborze należy kierować się zazwyczaj liczbą osób, wielkością działki i poziomem wód gruntowych.

Oczyszczalnia przydomowa- jaką wybrać technologię?

Podstawowy podział oczyszczalni przydomowych wyróżnia przydomowe oczyszczalnię ścieków drenażowe i biologiczne. Budowa oczyszczalni drenażowej jest nieco tańsza, ale uwzględniając trwałość, koszty eksploatacji , wygodę użytkowania, a przede wszystkim jakość oczyszczonych ścieków rozsądniejsza jest budowa oczyszczalni biologicznej. Budowa oczyszczalni drenażowej wymaga również zajęcia dużej powierzchni działki, ciągłego dosypywania biopreparatów, aby dreny były drożne, a i tak po około 7-12  latach wymagają wymiany (co wiąże się z ponownymi wykopami, degradacją ogrodu i oczywiście sporym kosztem). Znacznie korzystniejsza i przyszłościowa jest inwestycja w biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Jeżeli chodzi o  przydomowe  biologiczne oczyszczalnie wyróżniamy dwie podstawowe technologie: oczyszczalnie przydomowe działające w oparciu o osad czynny, złoże biologiczne lub tak zwane oczyszczalnie hybrydowe łączące obie technologie. Technologie oparte na osadzie czynnym charakteryzują się wysoką redukcją zanieczyszczeń lecz są wrażliwe na nierównomierny dopływ ścieków. Natomiast złoża biologiczne  są odporne na nierównomierny dopływ ścieków, jednak nie osiągają tak wysokich parametrów redukcji zanieczyszczeń. Uwzględniając powyższe aspekty oczyszczalnie biologiczne hybrydowe wydają się być najlepszym rozwiązaniem.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jaka przepustowość?

Na ilość ścieków dopływających do oczyszczalni  wpływ ma przede wszystkim liczba mieszkańców (tzw. Równoważana  liczba mieszkańców RLM). Według wytycznych projektowych ilość  zużytej wody jest równa ilości powstających ścieków. W domach jednorodzinnych z pełnym wyposażeniem sanitarnym przyjmuje się zużycie wody na poziomie 150 l na mieszkańca na dobę.

Przydomowa  oczyszczalnia ścieków a wielkość działki

Planując miejsce montażu przydomowej oczyszczalni należy pamiętać, że musimy spełniać minimalne odległości od obiektów na działce np. od granicy działki, ujęcia wody pitnej (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule :”Przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości od obiektów”).

Oczyszczalnie przydomowe naszej firmy charakteryzują się niewielkimi wymiarami, a powierzchnia potrzebna do budowy oczyszczalni do czteroosobowej rodziny wynosi około 4 m.  Bardzo ułatwia to zachowanie obowiązujących odległości i nie zabiera powierzchni działki. Dodatkową zaletą jest fakt, że oczyszczalnie NV mogą być montowane pod terenem przejezdnym.