Typy oczyszczalni - jaką oczyszczalnię wybrać?

Typy oczyszczalni - jaką oczyszczalnię wybrać?

Inwestorzy planujący budowę domu w miejscach gdzie nie ma możliwości doprowadzenia kanalizacji sanitarnej lub jest to nieopłacalne są zobowiązani do zagospodarowania produkowanych ścieków we własnym zakresie. Rozwiązaniem jest montaż szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. W dzisiejszych czasach szambo ze względu na wysokie koszty eksploatacji jest traktowane jako niechciana konieczność. Przełożyło się to na wzrost popularności przydomowych oczyszczalni ścieków. Na rynku jest szeroki wybór przydomowych oczyszczalni ścieków. Poniżej opisujemy typy oczyszczalni i podpowiadamy jaką oczyszczalnię wybrać.

Typy oczyszczalni

Istnieje kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków. Należą do nich:

- oczyszczalnia drenażowa,

- przydomowa oczyszczalnia ścieków gruntowo-roślinna,

- przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Pierwsza z wymienionych, oczyszczalni drenażowa jest najstarszym typem oczyszczalni. Zbudowana jest z osadnika gnilnego oraz systemu drenaży rozsączających zakończonych wywiewkami. Po wstępnym podczyszczeniu ścieków w osadniku gnilnym ścieki są rozprowadzane w drenażu rozsączającym. Zaletą oczyszczalni drenażowej jest prosta budowa i niska cena. Jednak oczyszczalnia ta nie może być zamontowana w każdych warunkach terenowych i wymaga dużej powierzchni montażu. Oczyszczalnia drenażowa wymaga niskiego poziomu wód gruntowych oraz wysokiej przepuszczalności gruntu. Ponadto oczyszczalnia drenażowa wymaga systematycznego stosowania biopreparatów. Drenaż rozsączający ma tendencje do zatykania, co często kończy się degradacją działki już po kilku latach eksploatacji. Podobnym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków gruntowo-roślinna. W jej skład wchodzi osadnik gnilny, studzienka rozdzielcza, filtr gruntowo-roślinny, drenaż rozsączający i zbierający oraz studzienka zbiorcza odprowadzająca oczyszczone ścieki do odbiornika. Oczyszczalnia gruntowo-roślinna może stanowić część ogrodu. Jednak jej budowa wiąże się z wysokimi kosztami oraz wymaga bardzo dużej powierzchni montaż. Z racji, że są w niej wykorzystywane rośliny efektywność oczyszczalni może spadać w okresie zimowym. Dlatego rozwiązaniem godnym polecenia są przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnia biologiczna jest rozwiązaniem proekologicznym. Ścieki są w niej oczyszczane do wody drugiej klasy czystości, co pozwala na jej wykorzystanie do podlewania trawnika lub drzew i krzewów ozdobnych. W budowie większości oczyszczalni biologicznych wyróżnia się osadnik wstępny, bioreaktor, osadnik wtórny oraz system odprowadzenia oczyszczonych ścieków np. studnia chłonna. W porównaniu do wcześniejszych typów oczyszczalni zajmuje ona małą powierzchnię montażu. Znaczna część  oczyszczalni biologicznych jest jednozbiornikowa, co pozwala na montaż nawet na małych działkach. Aby był możliwy rozwój bakterii tlenowych niezbędne jest dostarczenie tlenu do oczyszczalni biologicznej. Dlatego oczyszczalnia biologiczna współpracuje z urządzeniem elektrycznym, najczęściej dmuchawą. W zależności od formy w jakiej występują bakterie wyróżnia się różne technologie pracy. Jeżeli bakterie krążą w całej objętości bioreaktora w postaci skupisk nazywanych kłaczkami osadu czynnego określane jest to jako technologia osadu czynnego. Osad czynny charakteryzuje się wysoką skutecznością, jednak jest wrażliwy na nierównomierny dopływ ścieków.  Jeżeli w bioreaktorze znajduje się podłoże np. specjalne kształtki, tarcze na których immobilozowane są bakterie tworząc błonę biologiczną określane jest to jako technologia złoża biologicznego. Słynie ona z odporności na nierównomierny dopływ ścieków. Nowoczesne oczyszczalni biologiczne wykorzystują dwie wymienione technologie i są określane mianem oczyszczalni hybrydowych. Według wielu technologów oczyszczalnie hybrydowe są najskuteczniejsze spośród przydomowych oczyszczalni ścieków. Jedną z najpopularniejszych oczyszczalni hybrydowych jest przydomowa oczyszczalnia ścieków NV.