Szambo ekologiczne z drenażem rozsączającym - czy warto?

Szambo ekologiczne z drenażem rozsączającym - czy warto?

Oczyszczalnia drenażowa, nazywana często jako szambo ekologiczne z drenażem rozsączającym jest najstarszym typem oczyszczalni. Nowoczesną alternatywą dla oczyszczalni drenażowej jest oczyszczalnia biologiczna. Jednak niższa cena montażu sprawia, że szambo ekologiczne z drenażem rozsączającym wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Oczyszczalni drenażowa jak każde rozwiązanie posiada wiele wad i zalet. Poniżej podpowiadamy czy warto inwestować w takie rozwiązanie.

Oczyszczalnia drenażowa – budowa i zasada działania

Głównymi elementami oczyszczalni drenażowej jest osadnik gnilny oraz drenaż rozsączający. Pierwszy etap podczyszczania ścieków zachodzi w osadniku gnilny, który ma postać zbiornika wielkomorowego. Zachodzą w nim procesy mechaniczne oraz biologiczne. W wyniku sedymentacji cząstki stałe osadzają się na dnie. W osadniku zachodzą procesy beztlenowego rozkładu zanieczyszczeń za które odpowiedzialne są mikroorganizmy. Należy pamiętać, że beztlenowym procesom gnilnym towarzyszy powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Dlatego posiadanie oczyszczalni drenażowej niesie wysokie ryzyko powstawania odorów. W celu ich uniknięcia oraz upłynnienia zawartości osadnika gnilnego konieczne jest systematyczne stosowanie biopreparatów. Upłynnione, podczyszczone w około 25-50% ścieki dalej są kierowane na system drenaży rozsączających. Przyjmuje się, że na jednego mieszkańca powinna przypadać nitka drenażu długości 9-15 metrów. Każda nitka drenażu powinna być zakończona wentylacją niską, aby mogło docierać powietrze. W systemie drenaży rozwijają się mikroorganizmy, które teoretycznie prowadzą dalsze procesy rozkładu zanieczyszczeń. Niestety system drenaży rozsączających jest podatny na zatykanie. W początkowej fazie wystarczy dodać odpowiedni biopreparat w celu ponownego udrożnienia systemu drenaży rozsączających. Niestety często w celu przywrócenia funkcjonowania szamba ekologicznego z drenażem rozsączającym wymagane są prace ziemne i wymiana gruntu lub przeniesienie nitek drenażu w inne miejsce. Wiąże się to ze sporymi kosztami oraz degradacją działki. Dlatego mimo, że oczyszczalnie drenażowe są tańsze w budowie od oczyszczalni biologicznych, to z perspektywy wieloletniej eksploatacji niekoniecznie jest to rozwiązanie tańsze. Ponadto oczyszczalnia drenażowa nie może być montowana na każdej działce. Jeżeli występują niekorzystne warunki terenowe, czyli grunt jest słabo przepuszczalny lub występuje wysoki poziom wód gruntowych montaż szamba ekologicznego z drenażem rozsączającym jest mało prawdopodobny. Nowoczesnym rozwiązanie jest przydomowa biologiczna oczyszczalni ścieków. Biologiczna oczyszczalnia charakteryzuje się wysoką efektywnością, ścieki są w niej oczyszczane do wody drugiej klasy czystości. Pozwala to na odzysk wody i jej powtórne wykorzystanie do nawadniania terenów zielonych. Jest to możliwe dzięki procesom tlenowego rozkładu zanieczyszczeń. Dlatego oczyszczalnia biologiczna wymaga dostarczenia tlenu, co wiąże się z pracą urządzenia napowietrzającego np. dmuchawą. Zużycie prądu w oczyszczalni biologicznej jest rekompensowane brakiem konieczności stosowania biopreparatów. Ponadto przydomową biologiczną oczyszczalnie można zamontować na mniejszej powierzchni oraz na trudniejszych warunkach terenowych.

Podsumowując jeżeli zależy nam na przydomowej oczyszczalni ścieków bezzapachowej oraz pozwalającej w trwały sposób rozwiązać problem gospodarki ściekowej wybrać oczyszczalnię biologiczną.