Szambo ekologiczne a przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków różnice? Szambo czy oczyszczalnia?

Szambo ekologiczne a przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków różnice?  Szambo czy oczyszczalnia?

Budowa szamba ekologicznego lub przydomowej oczyszczalni ścieków jest konieczna jeżeli dana działka nie posiada przyłącza kanalizacyjnego. Szambo jest zbiornikiem bezodpływowym, który wymaga częstych i kosztownych opróżnień. Natomiast szambo ekologiczne to potoczna nazwa oczyszczalni zbudowanych z osadnika wstępnego i systemu drenaży rozsączających czyli tak zwana oczyszczalnia drenażowa. Alternatywą dla szamba i oczyszczalni drenażowej jest przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Poniżej dokonano krótkiej charakterystyki szamba ekologicznego i przydomowej oczyszczalni uwzględniając ich wady i zalety oraz wskazują różnice.

Szambo ekologiczne czy na pewno ekologiczne?

W budowie szamba ekologicznego wyróżnia się osadnik gnilny oraz system drenaży rozsączających. W osadniku dopływające ścieki są podczyszczane i pozbawiane części mechanicznych. Następnie ścieki są rozprowadzane przez system perforowanych rur rozprowadzonych w gruncie,  czyli drenaż rozsączający, gdzie następuje dalszy  proces oczyszczania. Tego rodzaju rozwiązanie nie osiąga tak wysokiej efektywności jak przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Ponadto oczyszczalnia drenażowa wymaga odpowiednich warunków glebowych, tj. niski poziom wód gruntowych i grunt charakteryzujący się wysoką przepuszczalnością. Ze względu na dużą powierzchnię zajmowaną przez drenaż, budowa szamba ekologicznego jest możliwa tylko na dużych działkach. Mimo, że budowa oczyszczalni drenażowej jest zdecydowanie tańsza od oczyszczalni biologicznej jest to rozwiązanie krótkotrwałe. System drenaży rozsączających w wyniku kolmatacji ulega zamuleniu. Szacuje się, że trwałość systemu drenaży wynosi około 7-12 lat. Po upływie tego czasu może zajść konieczność jego wymiany. Jako główną zaletę oczyszczalni drenażowej podaje się niski koszt inwestycji. Oczyszczalnia drenażowa nie osiąga wysokich parametrów ścieków oczyszczonych istnieje więc ryzyko, że potencjalnie przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska.

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie biologiczne są nowoczesnymi systemami, charakteryzującymi się wysoką efektywnością oczyszczania ścieków. Choć na rynku jest szeroki wybór produktów to wszystkie urządzenia posiadają podobny schemat budowy. Oczyszczalnie biologiczne wykorzystują mikroorganizmy do oczyszczania ścieków. W budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyróżnia się zazwyczaj osadnik wstępny, komorę napowietrzania oraz osadnik wtórny. Wstępny proces oczyszczania zachodzi  w osadniku wstępnym, po czym ścieki przepływają do komory napowietrzania, gdzie kontaktują się z bakteriami i ulegają rozkładowi. Wysoka efektywność   oczyszczalni biologicznej pozwala oczyścić ścieki do  wody drugiej klasy czystości. Można ją wykorzystać np. do nawadniania drzew i krzewów ozdobnych lub odprowadzić do gruntu, cieku wodnego w zależności od warunków terenowych. Oczyszczalnia  biologiczna zajmuje małą powierzchnię montażu. Mimo, że jest to rozwiązanie droższe od szamba ekologicznego to charakteryzuje się wieloletnią trwałością. Na jakościowe oczyszczalnie biologiczne jest udzielana wieloletnia gwarancja np. 20 lat gwarancji na przydomową oczyszczalnię NV firmy Traidenis-Pol. Ponadto oczyszczalnie biologiczne są urządzeniami proekologicznymi i istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na ich budowę.