Studnia chłonna - czym jest, jak działa i jakie spełnia zadania?

Studnia chłonna - czym jest, jak działa i jakie spełnia zadania?

Przydomowa, biologiczna  oczyszczalnia ścieków  jest urządzeniem, które oczyszcza ścieki do wody drugiej klasy czystości.  Co więc zrobić z powstała wodą?  W zależności od warunków terenowych możemy powstałą wodę odprowadzić do:

– studni chłonnej,

– drenażu,

-pakietów rozsączających,

– tuneli rozsączających,

– rowu lub cieku wodnego,

– do szczelnego zbiornika,

– można ją wykorzystać  do celów gospodarczych.

Spośród wymienionych systemów odprowadzenia oczyszczonych ścieków najczęściej stosowana jest studnia chłonna. Wynika to przede wszystkim z małej powierzchni jaką zajmuje w porównaniu np. do drenażu. Ponadto odprowadzenie oczyszczonych ścieków przez studnie chłonną nie wymaga pozwolenia wodno- prawnego.  Jest to ostatni element układy przydomowej oczyszczalni ścieków. Rola studni chłonnej polega na wprowadzeniu do gruntu oczyszczonych w oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki przedostają się w grunt przez otwory w ścianach oraz pozorne dno na wysokości warstwy filtracyjnej.  Użycie studni chłonnej  jest szczególnie uzasadnione w sytuacji, gdy odprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych jest niemożliwe.

Studnie chłonne- odległości od obiektów

Podczas wykonywania studni chłonnej konieczne jest zachowanie pewnych odległości od obiektów. Należy zachować odległość około 3-5 metrów od granic działki oraz minimum 2 m odległości  od budynku. Ważna jest odległość studni chłonnej od studni wodociągowej. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa powinna być zachowana odległość 30 m. Dotyczy to również studni naszych sąsiadów.  Wykonując studnię chłonną należy pamiętać, że wody gruntowe muszą znajdować się co najmniej 1,5 m poniżej dna studni. Brak możliwości zachowania powyższych odległości równoznaczny jest z zakazem montażu studni chłonnej.

Budowa studni chłonnej

Najprościej ujmując studnia chłonna to pionowy zbiornik w kształcie walca z perforowanymi bokami. Studnie chłonne zazwyczaj wykonuje się z kręgów betonowych lub tworzyw sztucznych. Studnia chłonna powinna sięgać od powierzchni terenu do warstwy przepuszczalnej. Najczęściej ma ona wysokość 3 m i średnicę zbliżoną do 1 m. Przyjmuje się, że powierzchnia wsiąkania  rozumiana jako dno i ściany powinna wynosić 1 mna 1 mieszkańca. Oczyszczone ścieki należy doprowadzać  do studni przewodem (rurą drenarską) o średnicy nie mniejszej niż 15 cm. W budowie studni chłonnej zazwyczaj wyróżniamy dwie warstwy filtracyjne górną i dolną. Górna warstwa o wysokości minimum 0,5 m powinna być wykonana z piasku. Dolną, właściwą warstwę filtracyjną zazwyczaj wykonuje się z drobnego żwiru. W celu odprowadzenia oczyszczonych ścieków na całej wysokości właściwej warstwy filtracyjnej w obudowie studni wykonuje się otwory o średnicy 2-3 cm.

Studnie chłonne są prostym i skutecznym sposobem odprowadzenia oczyszczonych ścieków. Jednak tylko prawidłowe jej wykonanie gwarantuje odpływ oczyszczonych ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków do gruntu.