Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Na rynku dostępnych jest wiele przydomowych oczyszczalni ścieków. Różnią się zastosowaną technologią, materiałem, sposobem montażu i przede wszystkim jakością oczyszczonych ścieków. Uwzględniając ostatni aspekt najbardziej proekologicznym rozwiązaniem jest budowa biologicznej oczyszczalni ścieków. Wśród przydomowych oczyszczalni ścieków wyróżniamy różne rodzaje technologii.

Powyższy artykuł przedstawia rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków, uwzględniając ich wady i zalety.

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem potrzebują odpowiednio przygotowanego gruntu, tzn. musi być przepuszczalny.  Wymaga się też głębokiego ułożenia rur drenarskich w podłożu, w warstwie gruntu, w której rozwijają się mikroorganizmy. Są one potrzebne, aby oczyszczalnia mogła prawidłowo funkcjonować. Zatem rury drenarskie powinny być umieszczone na głębokości 0,6-1,2 m. Ponadto oczyszczalnie przydomowe z drenażem rozsączającym są łatwe w obsłudze, cechują się małą awaryjnością, prostą konstrukcją, a koszty instalacji i eksploatacji są niskie.

Wstępnie ścieki są podczyszczane w osadniku gnilnym, następnie przepływają do rur drenarskich, w których zachodzi doczyszczenie. Oczyszczone ścieki rozsączane są do gruntu.

Aby zamontować tę oczyszczalnią trzeba dysponować wielką działką, gdyż na jedną osobę należy przeznaczyć 15m drenażu, a jego długość rośnie wraz z liczbą mieszkańców. W dodatku nie można sadzić roślin w pobliżu ani poruszać się samochodem po rurach. Jeżeli jednak działka nie jest wystarczająca, aby pomieścić duże poletko filtracyjne, jest możliwość zastosowania tunelu drenującego lub pakietów filtrujących. Jest to rozwiązanie, które nieco zmniejszy powierzchnię montażu.

Oczyszczalnie z filtrem piaskowym lub żwirowym

Są to oczyszczalnie przydomowe drenażowe. Montuje się je, gdy grunt jest słabo przepuszczalny. Podczyszczone ścieki odprowadzane są do drenów i do filtra. Różnią się od oczyszczalni z drenażem rozsączającym tym, że po przejściu przez filtr, ścieki można odzyskać. Nadają się, np. do mycia samochodu lub podlewania ogrodu.

Oczyszczalnie roślinne

Przydomowe oczyszczalnie roślinne wykorzystują do oczyszczania ścieków bakterie, które żyją w korzeniach roślin. Należy przygotować na folii, aby oddzielić od pierwotnego gruntu, złoże z warstw piasku, żwiru i urodzajnego gruntu. Oczyszczone ścieki można odprowadzać do stawu, rowu melioracyjnego lub studni chłonnej. Są to oczyszczalnie przydomowe o wysokiej redukcji zanieczyszczeń, jednak potrzebują ciągłego dopływu ścieków, aby prawidłowo funkcjonować. Wadą jest też wysoki koszt budowy oczyszczalni oraz wymagana duża powierzchnia do montażu.