Przydomowe oczyszczalnie ścieków poradnik

Przydomowe oczyszczalnie ścieków poradnik

Wiele osób stojących przed zamiarem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zastanawia się od czego zacząć, na jakie urządzenie zdecydować się, jakie należy spełnić wymagania, gdzie zgłosić budowę oczyszczalni. Niniejszy poradnik o przydomowych oczyszczalniach ścieków jest próbą odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków poradnik- aspekt prawny

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest alternatywą dla miejsc, gdzie doprowadzenie kanalizacji jest niemożliwe. Jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduję budowy kanalizacji sanitarnej możemy zastanawiać się nad instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia o wydajności do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na montaż przydomowej oczyszczalni najrozsądniej jest uwzględnić takie rozwiązanie w projekcie budowlanym domu. Jeżeli dom jest już wybudowany zamiar montażu przydomowej oczyszczalni ścieków należy zgłosić w Starostwie Powiatowym. Procedura odbywa się w trybie milczenia, po 21 dniach od zgłoszenia możemy montować oczyszczalnię.   Również sposób i miejsce odprowadzenia oczyszczonych ścieków podlega regulacjom prawnym. Kluczowe jest pojęcie korzystania z wód. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków zazwyczaj jest to tak zwane zwykłe korzystanie dla zaspokojenia własnych potrzeb (do 5 m3/d) i nie wymaga pozwolenia wodno prawnego. Więcej na temat zgłoszenia oczyszczalni https://www.traidenis-pol.com/produkty/przydomowe-oczyszczalnie-nv/#formalnosci . Wśród dokumentów które musimy złożyć w Urzędzie należy dołączyć opis techniczny przydomowej  oczyszczalni ścieków na jaką zdecydowaliśmy się. Dlatego przed załatwieniem formalności musimy mieć już wybranego producenta urządzenia. Poniżej,  poradnik  o przydomowych oczyszczalniach ścieków przedstawia rodzaje  oczyszczalni ścieków oraz ich wady i zalety.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków poradnik- rodzaje oczyszczalni

Większość literatury fachowej podaje pięć głównych rodzajów przydomowych oczyszczali:

– z drenażem rozsączającym,

– z filtrem piaskowym,

– z filtrem gruntowo-roślinnym,

– ze złożem biologicznym,

– z komorą osadu czynnego.

Zanim wybierzemy oczyszczalnię należy przeprowadzić analizę możliwości montażu i eksploatacji. Wybór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków determinują przede wszystkim poniższe czynniki:

– liczba stałych mieszkańców,

– zużycie wody,

– typ obiektu,

– wielkość działki,

– warunki gruntowo-wodne,

– źródło wody pitnej,

– głębokość wyprowadzenia rury kanalizacyjnej.

Pierwsze trzy wymienione rodzaje przydomowych wymagają dużej powierzchni działki, dobrych warunków gruntowych (niski poziom wód gruntowych, przepuszczalni grunt). Ponadto z racji obostrzeń prawnych nie mogą być montowane w aglomeracjach, ponieważ nie osiągają wymaganych redukcji zanieczyszczeń. Systemy te są tańsze biorąc pod uwagę koszty inwestycyjne, ale mniej trwałe i nie można uzyskać na nie dofinansowania. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony środowiska są przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystujące technologię złoża biologicznego i osadu czynnego. Zajmują małą powierzchnię działki, w większości przypadków mogą być montowane w aglomeracjach i są zgodne z normą  PN EN 12566-3+A2:2013, a więc można otrzymać dofinansowanie.  Oczyszczalnie pracujące w oparciu o złoże biologiczne słyną z odporności na skład ścieków oraz nierównomierny dopływ. Natomiast technologia osadu czynnego gwarantuje wysoką redukcję zanieczyszczeń. Obecnie wielu technologów uważa, że najlepiej sprawdzają się przydomowe oczyszczalnie ścieków hybrydowe dzięki stabilnej pracy i wysokiej redukcji zanieczyszczeń. Przykładem takiego urządzenia jest przydomowa oczyszczalnia ścieków NV z 20-letnią gwarancją.