Przydomowa oczyszczalnia ścieków – technologie

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – technologie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są alternatywą dla gospodarstw domowych, w których brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub brak takiej możliwości. Oczyszczalnie przydomowe mają na celu oczyścić ścieki, aby nadawały się do odprowadzenia do gruntu.

Ścieki z reguły oczyszczane są w dwóch procesach. W pierwszym dochodzi do podczyszczenia ścieków za pomocą procesów beztlenowych, w drugim są one doczyszczane poprzez procesy tlenowe.

Najprostszym rodzajem oczyszczalni jest oczyszczalnia drenażowa. Studzienka rozdzielająca rozprowadza równomiernie, wstępnie już oczyszczone ścieki, do poszczególnych nitek drenażowych. Po podczyszczeniu, odsącza się ścieki do gruntu, czyli zachodzi proces doczyszczania tlenowego. Dreny łączą się rurą zbierającą i studzienką zbierającą. Jej zadaniem jest napowietrzanie wszystkich drenów. Jeżeli jest możliwość wystąpienia niskich temperatur, należy dodatkowo ocieplić rurę, np. obsypać żużlem. Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem jest niewielki.

W przypadku słabo przepuszczalnego lub w ogóle nieprzepuszczalnego gruntu, stosuje się oczyszczalnie przydomowe z filtrem piaskowym. Składają się one z osadnika gnilnego , w którym występuje podczyszczenie ścieków oraz z filtru piaskowego, na którym dochodzi do rozprowadzenia ścieków poprzez drenaż.  Oczyszczalnie drenażowe uzyskują niskie efekty oczyszczania ścieków. Dlatego nie ma możliwości otrzymania na ich budowę dofinansowania. Poza tym z racji niskiej redukcji zanieczyszczeń nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska jest zakaz montażu oczyszczalni drenażowej w aglomeracjach. Kolejną wadą oczyszczalni drenażowej jest konieczność dosypywania biopreparatów oraz często uciążliwość zapachowa. Pamiętajmy również, że trwałość drenów szacuje się na około 7-12 lat, po czym najczęściej ulegają zamuleniu.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków ze złożem biologicznym wykorzystują naturalne procesy tlenowe rozkładu zanieczyszczeń. Złoże wypełnia się tłuczniem, kamieniem polnym, torfem lub kształtkami z tworzyw sztucznych. Ścieki przesączane są przez złoże. Na różnych warstwach złoża rozwijają się bakterie i inne mikroorganizmy. Mają za zadanie oczyścić ścieki, aby można było je odprowadzić do gruntu bądź wody. Oczyszczalnia biologiczna poradzi sobie nawet w trudnych warunkach, czyli przy nierównomiernym dopływie ścieków lub chwilowym ich braku. Cena przydomowej oczyszczalni ścieków ze złożem jest wyższa od drenażowej. Wadą oczyszczalni ze złożem biologicznym jest dość niska redukcja zanieczyszczeń.

 

Oczyszczalnia przydomowa z komorą osadu czynnego w budowie jest podobna do oczyszczalni ze złożem biologicznym. Składa się z osadnika gnilnego, w którym ścieki są podczyszczane i dwukomorowego zbiornika – komora osadu czynnego i osadnika wtórnego, w którym dochodzi do doczyszczenia. Ta technologia również opiera się na mikroorganizmach tlenowych. Przy pierwszym uruchomieniu należy dodać specjalne biopreparaty, aby zainicjować powstanie mikroorganizmów. W odróżnieniu od oczyszczalni biologicznej ze złożem, nie osiadają się one na żadnym podłożu, a unoszą się swobodnie w komorze osadu czynnego. Przydomowa oczyszczalnia ścieków do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje ciągłego dopływu tlenu, zatem koniecznością jest zamontowanie pompy napowietrzającej. Przydomowa oczyszczalnia z osadem czynnym wyróżnia się wysoką skutecznością usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadza się do wody lub gruntu poprzez drenaż lub studnię chłonną. Wadą przydomowej oczyszczalni ścieków pracującej w powyższej technologii jest wrażliwość na nierównomierny dopływ ścieków co w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków jest sprawą oczywistą.

Innowacyjnym urządzeniem jest przydomowa biologiczna oczyszczalnia hybrydowa NV firmy Traidenis. Firma połączyła technologie ze złożem biologicznym i z osadem czynnym, tworząc oczyszczalnie biologiczne NV.

Dzięki metodzie złoża zapewniona jest płynna praca urządzenia w ciężkich warunkach. Technologia osadu czynnego gwarantuje wysoką redukcję zanieczyszczeń natomiast złoże biologiczne uodparnia ją na nierównomierny dopływ ścieków. Oczyszczalnie przydomowe NV można zamontować praktycznie w każdych warunkach gruntowo-wodnych. Ponadto usunięto z układu technologicznego osadnik wstępny, dzięki temu z oczyszczalni NV nie wydobywają się przykre zapachy.