Przydomowa oczyszczalnia ścieków cena, a kryteria wyboru

Przydomowa oczyszczalnia ścieków cena, a kryteria wyboru

W miejscach gdzie nie ma możliwości dostępu do kanalizacji, należy zagospodarować ścieki indywidualnie. Wśród rozwiązań należy wymienić szambo, oczyszczalnia drenażowa czy przydomowa oczyszczalnia ścieków. Z racji, że użytkowanie szamba wiąże się z kosztownym jego opróżnianiem, jeżeli jest taka możliwość warto skorzystać z możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Biorąc pod uwagę przydomowe oczyszczalnie ścieków ceny kształtują się bardzo różnie. Oczyszczalnie drenażowe są zazwyczaj tańsze w porównaniu z oczyszczalniami biologicznymi. Jednak pamiętajmy, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest inwestycją na lata. Oczyszczalnie drenażowe zajmują znaczną powierzchnię działki, poza tym ich budowa wymaga korzystnych warunków gruntowo-wodnych (niski poziom wód gruntowych i dobrze przepuszczalny grunt). Warto również zwrócić uwagę, że trwałość przydomowych oczyszczalni ścieków drenażowych jest znacznie krótsza. Dreny w wyniku zamulenia wymagają wymiany gruntu pod nimi co wiąże się z rozkopami, co najczęściej następuje  po około 7-12 latach. Poza tym ścieki wypływające z osadnika gnilnego oczyszczalni drenażowych są w dużo mniejszym stopniu oczyszczone w porównaniu z oczyszczalniami biologicznymi.

Uwzględniając aspekty ekologiczne oraz trwałość funkcjonowania oczyszczalni ścieków, korzystniejszą inwestycją są  przydomowe oczyszczalnie ścieków biologiczne. Biologiczne oczyszczalnie przydomowe ceny posiadają bardzo różne. Zależą one przede wszystkim od rodzaju i jakości materiału oraz technologii. Na rynku dostępne są przydomowe oczyszczalnie wykonane z między innymi PEHD, PE, GRP (TWS) czy stali nierdzewnej. Oczyszczalnie wykonane z materiału GRP (żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym posiadają nieco wyższą cenę, co związane jest z wysoką wytrzymałością tego materiału. Nasza firma posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane z materiału GRP, dzięki czemu charakteryzują się one wysoką wytrzymałością, a firma Traidenis udziela na oczyszczalnie przydomowe  NV  20-letniej gwarancji.  Wśród dostępnych technologii głównie wyróżniamy przydomowe oczyszczalnie wykorzystujące  metodę osadu czynnego lub złóż biologicznych. Obecnie wśród technologów  powszechny jest pogląd, że w oczyszczaniu ścieków pochodzących z indywidualnych gospodarstw najlepiej sprawdzają się tzw. przydomowe oczyszczalnie ścieków hybrydowe, czyli pracujące w połączonej technologii osadu czynnego i złoża biologicznego. Urządzenia hybrydowe gwarantują wysoką redukcję zanieczyszczeń oraz stabilną pracę, nawet w przypadku nierównomiernego dopływu ścieków (np. okres urlopu). Jest to bardzo ważne z punktu widzenia wygody użytkowania gdyż oczyszczalnie przydomowe pracują w trudnych warunkach. Biorąc pod uwagę hybrydowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków cena samego urządzenia kształtuje się na poziomie od 8 do nawet 20 tys. złotych w zależności od liczby użytkowników. Koszt montażu oczyszczalni przydomowej zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od warunków gruntowo-wodnych. Nie bez znaczenia jest wytrzymałość zbiornika. Znaczna część oczyszczalni przydomowych, aby zachować gwarancję wymaga obsypki cementowo-piaskowej, co znacznie zwiększa koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeżeli jest już wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków koszt inwestycji może zwiększyć się poprzez kosztowne serwisy czy konieczność używania biopreparatów. Przydomowa oczyszczalnia ścieków NV nie wymaga stosowania żadnych biopreparatów. Natomiast prosta konstrukcja bez urządzeń elektronicznych zapewnia bezawaryjną pracę. Powyższe czynniki wpływają na niskie koszty eksploatacji przydomowej oczyszczalni NV.