Powody nieprzyjemnego zapachu z oczyszczalni przydomowej. Jak go uniknąć?

Powody nieprzyjemnego zapachu z oczyszczalni przydomowej. Jak go uniknąć?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest coraz popularniejszym rozwiązaniem na terenach gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej. Wynika to przede wszystkim z jej tańszej eksploatacji w porównaniu z szambem, co przekłada się na zwrot kosztów montażu oczyszczalni już po trzech latach. Przyszli posiadacze tych urządzeń często obawiają się, że posiadanie przydomowej oczyszczalni wiąże się z uciążliwością zapachową. Poniżej przedstawione zostały przyczyny powstawania fetoru z oczyszczalni oraz sposoby jak go uniknąć.

Dlaczego powstaje nieprzyjemny zapach z oczyszczalni?

Nowoczesna biologiczna oczyszczalnia ścieków z założenia jest urządzeniem z którego nie powinien ulatniać się nieprzyjemny zapach. Podstawą poprawnej, bezzapachowej pracy przydomowej oczyszczalni ścieków jest właściwy dobór, montaż oraz eksploatacja urządzenia. Oczyszczalnię zazwyczaj dobiera się na podstawie stałej liczby mieszkańców i zużycia wody. W przypadku montażu przede wszystkim należy zapoznać  się jakiej wentylacji wymaga przydomowa oczyszczalnia ścieków, czy wystarczy wentylacja wysoka domu, czy też zalecane jest inne rozwiązanie. Jeżeli zlecimy dobór i montaż oczyszczalni fachowcom, mamy gwarancję na prawidło zainstalowane urządzenie. Kiedy urządzenie zostało prawidłowo dobrane i zamontowane użytkownik musi zadbać o prawidłową eksploatację. Ważne, aby użytkować oczyszczalnię zgodnie z instrukcją przekazaną przez producenta. Biologiczne oczyszczalnie ścieków wymagają napowietrzania z czym wiąże się praca dmuchawa. Niejednokrotnie użytkownicy ingerują system napowietrzania wyłączając dmuchawę lub jeżeli jest wyposażona w sterownik czasowy ingerując w ustawienia. Należy pamiętać, że za mała ilość tlenu w bioreaktorze spowoduje, że może ulatniał się fetor z oczyszczalni. Każdy producent przydomowej oczyszczalni ścieków określa jakie substancje nie powinny trafiać do urządzenia. Przede wszystkim chodzi tu o silne środki chemiczne czy niektóre detergenty. Zbyt duża ich ilość w dopływających ściekach może osłabić, zakłócić proces oczyszczania ścieków, tym samym sprawić, że będzie ulatniał się nieprzyjemny zapach z oczyszczalni. Kolejną ważną sprawą jest wybieranie osadu czynnego według zaleceń producenta. Zazwyczaj osad wystarczy wybierać raz w roku, chociaż zdarzają się urządzenia wymagające 2 i 3 krotnego oczyszczania w ciągu roku. Przydomowe oczyszczalnie ścieków działające w oparciu o osadnik wstępny, osadnik gnilny wymagają cyklicznego dosypywania biopreparatów w celu uniknięcia powstawania fetoru z oczyszczalni.

Jak uniknąć powstawania  nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni?

Właściwa eksploatacja jest podstawą bezzapachowej pracy oczyszczalni. Jednak aby uniknąć niemiłych niespodzianek warto wybrać sprawdzony, jakościowy produkt. Przykładem takiego jakościowego produktu jest przydomowa oczyszczalnia ścieków NV i firmy Traidenis-Pol. Urządzenie charakteryzuje się prostą budową i eksploatacją. Jedynym elementem jest dmuchawa, więc nie mamy tu do czynienia z elektrozaworami, sterownikami czy pompami. Co ważne w oczyszczalni nie ma osadnika gnilnego w którym zachodziłyby procesy beztlenowe będące przyczyną powstawania brzydkiego zapachu w oczyszczalni. Przydomowa oczyszczalnia NV nie wymaga tym samym dosypywania biopreparatów, a proces odbywa się na zasadzie samoregulacji. Wysoka jakość urządzenia NV jest potwierdzona 20-letnią gwarancją.