Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków - na co zwrócić uwagę?

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków - na co zwrócić uwagę?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem zagospodarowania odpadów ściekowych w przypadku braku kanalizacji sanitarnej. Podstawą do prawidłowej pracy oczyszczalni jest jej odpowiedni dobór i montaż. Dobór dokonywany jest na podstawie liczby mieszkańców oraz zużycia wody. Więcej czynników należy uwzględnić przy montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Poniżej wyjaśniamy na co zwrócić uwagę przy montażu oczyszczalni.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków a warunki terenowe

Duża działka, dobrze przepuszczalny grunt i niski poziom wód gruntowych to warunki terenowe na jakich można zamontować każdą przydomową oczyszczalnię ścieków. Niestety rzadko zdarzają się takie warunki terenowe. Na rynku można wyróżnić dwa najpopularniejsze typy przydomowych oczyszczalni: drenażowa i biologiczna. Oczyszczalnia drenażowa  może być montowana na sprzyjających warunkach terenowych. Jeżeli na działce występuje wysoki poziom wód gruntowych, glina oraz jej powierzchnia nie jest odpowiednio duża montaż oczyszczalni drenażowej jest wręcz niemożliwy. Zdecydowanie bardziej tolerancyjna pod względem montażu jest oczyszczalnia biologiczna. Najważniejsze  w montażu każdej oczyszczalni jest zastosowanie się do wytycznych producenta. Znaczna część przydomowych oczyszczalni ścieków wymaga zastosowania obsypki cementowo-piaskowej w celu zabezpieczenia zbiornika. Niezastosowanie się do tego zalecenia powoduje utratę gwarancji. Przydomową oczyszczalnią charakteryzującą się wyjątkowo mocnym korpusem wykonanym z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym jest oczyszczalnia NV. Urządzenie NV nie wymaga stosowania obsypki, a korpus oczyszczalni NV objęty jest 20-letnią gwarancją. Bardzo istotne jest prawidłowe wypoziomowanie zbiornika, aby zapewnić prawidłowy przepływ grawitacyjny między komorami oczyszczalni. Dokonując wyboru przydomowej oczyszczalni ścieków należy zwrócić uwagę na dopuszczalne zagłębienie. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji gdy wyjście rury kanalizacyjnej z domu jest głęboko posadowione. Znaczna część przydomowych oczyszczalni jest przystosowania do przyłączenia rury doprowadzającej ścieki do oczyszczalni na poziomie do 80 cm p.p.t.. Jeżeli rura doprowadzająca ścieki znajduje się głębiej, należy zastosować przepompownie ścieków surowych co znacznie zwiększa koszt inwestycji. Przydomowa oczyszczalni ścieków NV w standardzie przystosowana jest do przyłącza rury doprowadzającej ścieki do 1,2 m, a na specjalne zamówienie głębiej. Jeżeli na działce występuje wysoki poziom wód gruntowych zbiornik oczyszczalni powinien być zabezpieczony przed działaniem sił wyporu wód gruntowych. Najczęściej w celu uniknięcia wyporu przez siły wyporu wód gruntowych pod zbiornikiem wylewa się płytę betonową. Przydomowa oczyszczalnia NV jest rozwiązaniem stworzonym z myślą o trudnych warunkach terenowych. Korpus dolny oczyszczalni NV posiada kształt stożka. Dlatego siły wyporu wód gruntowych nie działają prostopadle do zbiornika i oczyszczalnia NV jest mniej podatna na ich działanie. Ponadto jednozbiornikowa budowa oczyszczalni NV sprawia, że zajmuje małą powierzchnię montażu.

Podsumowując należy stwierdzić, że zanim wybierzemy oczyszczalnię  warto zapoznać się jak wygląda jej eksploatacja oraz montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Niejednokrotnie tańsze w zakupie urządzenie ze względu na specjalne wymagania montażu oraz eksploatacji jest zdecydowanie mniej ekonomiczne.