Jak usunąć kożuch w przydomowej oczyszczalni ścieków?

Jak usunąć kożuch w przydomowej oczyszczalni ścieków?

Na rynku jest szeroki wybór przydomowych oczyszczalni ścieków. Różnią się technologią pracy, materiałem z jakiego są wykonane, wyposażeniem oraz skutecznością oczyszczania ścieków. Jednak wszystkie oczyszczalnie łączą pewne cechy. A mianowicie, aby bezawaryjnie funkcjonować muszą być prawidłowo dobrane, zamontowane i eksploatowane. Za dobór i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków odpowiedzialna jest firma, która montuje nam oczyszczalnię. Późniejsza praca oczyszczalni w dużej mierze zależy od jej eksploatacji. Posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków często zwracają uwagę na problem z powstającym kożuchem w oczyszczalni. Poniżej podpowiadamy jak powstaje oraz jak usunąć kożuch w oczyszczalni.

Dlaczego w przydomowej oczyszczalni powstaje kożuch?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków do usuwania zanieczyszczeń wykorzystuje procesy mechaniczne i biologiczne. Za biologiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych w ściekach odpowiedzialne są mikroorganizmy, głównie bakterie tlenowe i beztlenowe. Procesy mechaniczne to sedymentacja i flotacja. W wyniku sedymentacji substancje cięższe od wody opadają na dno zbiornika tworząc osad. Natomiast flotacja jest procesem w którym substancje lżejsze od wody unoszą się w górnej części zbiornika tworząc kożuch. W skład kożucha wchodzi głównie tłuszcz i piana. Kożuch powstaje w różnych komorach przydomowej oczyszczalni. Przede wszystkim w osadniku wstępnym (gnilnym) i osadniku wtórnym. Kożuch może być przyczyną nieprzyjemnych zapachów, ale bardziej niebezpieczne jest jego przedostawania się do odbiornika ścieków oczyszczonych, co może powodować jego zamulanie.

Jak usunąć kożuch w oczyszczalni?

Przede wszystkim należy zapobiegać jego powstawaniu. Najskuteczniejsze jest ograniczanie tłuszczów, które mogłyby trafić do oczyszczalni. Tłuszcz z frytkownicy czy patelni nie powinien trafiać do przydomowej oczyszczalni. Jest on trudno rozkładany biologicznie, dlatego gromadzi się w postaci kożucha w górnej warstwie ścieków. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie montowania przy obiekcie gastronomicznym, konieczne jest zamontowanie przed oczyszczalnią separatora tłuszczu. Jeżeli zauważymy dużą ilość kożucha w komorach oczyszczalni najlepiej jest go usunąć. Likwidacja kożucha może odbywać się poprzez zastosowanie specjalnych biopreparatów, które go rozkładają. Ewentualnie usunąć kożuch poprzez jego wybranie. Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga raz na jakiś czas, najczęściej 1-2 razy na rok opróżnienia. Czynność tą należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przeważnie opróżniane są całkowicie wszystkie komory oczyszczalni. Należy zwrócić uwagę, czy podczas wyboru zawartości oczyszczalni  kożuch nie osadził się na jej ściankach.

Powstawanie kożucha w przydomowej oczyszczalni jest zjawiskiem naturalnym. Jednak jego zbyt duża ilość niesie wysokie ryzyko zatykania odbiornika ścieków oczyszczalni. Dlatego dobrze jak oczyszczalni posiada zabezpieczenie przed wypływaniem kożucha. Bardzo dobrze zostało to rozwiązane w przydomowej biologicznej oczyszczalni NV. Oczyszczalnia NV w komorze osadnika wtórnego została wyposażona w tak zwany przepływ pilasty, który zapobiega wypływaniu z oczyszczalni kożucha.