Jak uruchomić przydomową oczyszczalnię ścieków?

Jak uruchomić przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, aby poprawnie funkcjonowała musi być prawidłowo dobrana, zamontowana i uruchomiona. Jeżeli korzystamy z usług firmy, która wykonuje wszystkie czynności od doboru po uruchomienie urządzenia, mamy pewność, że wszystko zostało wykonane jak należy. Bardzo często inwestorzy szukając oszczędności decydują się na samodzielny montaż i uruchomienie przydomowej oczyszczalni. Poniżej podpowiadamy jak uruchomić przydomową oczyszczalnię ścieków.

Rozpoczęcie pracy przydomowej oczyszczalni ścieków

Uruchomienie przydomowej oczyszczalni ścieków należy rozpocząć przede wszystkim od dokładnego zapoznania się z instrukcją producenta. Należy dokonać przeglądu kontrolnego czy wszystkie elementy oczyszczalni są prawidłowo zamontowane, czy uruchomienie oczyszczalni wymaga włączenia urządzeń elektrycznych np. dmuchawy w przypadku oczyszczalni biologicznej. Jeżeli mamy pewność, że wszystko zostało wykonane odpowiednio można przystąpić do głównego punktu uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków czyli zaszczepienia. Oczyszczalnia do której dopiero zaczynają dopływać ścieki nie ma jeszcze mikroorganizmów które są odpowiedzialne za biologiczne procesy rozkładu zanieczyszczeń organicznych obecnych w ściekach. Dlatego wymaga ich dostarczenia z zewnątrz. Istnieją dwie metody rozruchu przydomowej oczyszczalni. Można zastosować osad pochodzący z innej prawidłowo już funkcjonującej przydomowej oczyszczalni ścieków. W tym przypadku ważne jest, aby osad pochodził z oczyszczalni pracującej w tej samej technologii. Jeżeli mamy zamontowaną oczyszczalnię biologiczną i mamy pewność, że oczyszczalnia biologiczna sąsiada działa prawidłowo, można z niej pobrać osad i dolać do naszej oczyszczalni. Ważne jest to, aby mieć pewność co do prawidłowej pracy oczyszczalni z której chcemy pobrać osad. Zdecydowanie częściej stosowane jest uruchomienie poprzez zastosowanie biopreparatów dostępnych na rynku. Tu równie istotne jest, aby dany biopreparat był dedykowany dla oczyszczalni, którą mamy zamontowaną. Biopreparaty dla oczyszczalni biologicznych w składzie zawierają bakterie tlenowe. Natomiast biopreparaty dedykowane oczyszczalnią drenażowym składają się głównie z bakterii  beztlenowych. 

Rozruch przydomowej oczyszczalni ścieków jest w większości urządzeń konieczny nie tylko przy pierwszym uruchomieniu oczyszczalni, ale również po każdym wyborze osadu nadmiernego, czyli odpompowaniu oczyszczalni. Na rynku jest szeroki dostęp do biopreparatów, ważne aby użyć go w ilości i sposobie dozowania zgodnym z przedstawionym przez producenta. Jedną z nielicznych przydomowych oczyszczalni ścieków nie wymagających stosowania biopreparatu każdorazowo po opróżnieniu zbiornika jest urządzenie NV. Oczyszczalnia biologiczna NV posiada złoże biologiczne zamontowane na stałe na którym immobilizowane są bakterie tworzące błonę biologiczną. Nawet po opróżnieniu oczyszczalni osiadłe na złożu bakterie  wystarczą do regeneracji oczyszczalni. Ponadto oczyszczalnia biologiczna NV charakteryzuje się prostą budową, a jedynym urządzenie elektrycznym jest dmuchawa. Prosta budowa i zasada działania przekłada się na bezawaryjną pracę oczyszczalni biologicznej NV, która objęta jest dwudziestoletnią gwarancją.