Jak działa tunel rozsączający w przydomowej oczyszczalni ścieków?

Jak działa tunel rozsączający w przydomowej oczyszczalni ścieków?

Najstarszym typem przydomowych oczyszczalni ścieków jest oczyszczalnia drenażowa. Zbudowana jest z osadnika gnilnego oraz systemu drenaży rozsączających. Ścieki wstępnie podczyszczone w osadniku gnilnym są rozprowadzane w drenażu rozsączającym. Nowoczesnym rozwiązaniem jest zastąpienie drenażu tunelami rozsączającymi. Tunele rozsączające znalazły zastosowanie nie tylko przy rozprowadzaniu oczyszczonych ścieków, ale również zagospodarowania wody deszczowej. Poniżej wyjaśniamy jak jest zbudowany oraz jak działa tunel rozsączający w przydomowej oczyszczalni ścieków.

Budowa  tunelu rozsączającego

Tunel rozsączający zbudowany jest  z pakietów, które mają  postać komory bez dna z perforowanymi ścianami. Pojedyncze pakiety mają długość około 1m, wysokość do 0,5 m i szerokość około 0,7m. Pakiety łączy się uzyskując tunele rozsączające o dowolnej długości. Tunele są układane pojedynczo, biegną równolegle lub układane są pod różnymi kontami. W przypadku zastosowania kilku tuneli rozsączających przed osadnikiem gnilnym lub oczyszczalnią biologiczną niezbędne jest zastosowanie studzienki rozdzielczej. Każdy tunel rozsączający musi posiadać wentylację niską. Wykonuje się ją poprzez montaż na końcu każdego tunelu rozsączającego pionowej rury kanalizacyjnej o średnicy 110 lub 160 mm. Rura musi wystawać minimum 0,5 metra ponad poziom ternu i jest zakończona kominkiem. Rolą wentylacji niskiej jest zapewnienie przepływu powietrza w tunelu. Ruch powietrza odbywa się od wentylacji niskiej do wentylacji wysokiej wyprowadzonej z domowej instalacji kanalizacyjnej  minimum 0,6m ponad kalenicę.

Jak działa tunel rozsączający w przydomowej oczyszczalni ścieków?

Tunel rozsączający jest doskonałą alternatywą drenażu rozsączającego, posiadającą zdecydowanie większą wydajność. Pozwala to na odprowadzenie tej samej ilości ścieków na mniejszej powierzchni działki. W przypadku dużego napływu ścieków są one gromadzone w tunelu i powoli rozsączane do gruntu. Infiltracja odbywa się poprzez perforowane ścianki tunelu oraz dno tunelu. Duża powierzchnia rozsączająca tunelu zapewnia satysfakcjonującą wydajność przy stosunkowo niedużej powierzchni. Nie bez znaczenie jest duża wolna przestrzeń w tunelu rosączającym. Dzięki niej w chwilach gdy w tunelu rozsączającym nie ma ścieków do warstwy pod tunelem dociera powietrze. Jest to niezbędne dla powstałej z bakterii błony biologicznej, gdzie zachodzą procesy tlenowego rozkładu zanieczyszczeń organicznych obecnych w ściekach.

Tunele rozsączające doskonale sprawdzą się na działkach, gdzie wykonanie tradycyjnej oczyszczalni drenażowej jest ograniczone ze względu na dużą powierzchnię montażu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku braku kanalizacji sanitarnej najbezpieczniejszym sposobem odprowadzenia ścieków z domu jest oczyszczalnia  biologiczna. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków charakteryzuje się wysoką skutecznością. Ścieki są w niej oczyszczane do wody drugiej klasy czystości, które można wykorzystać do podlewania terenów zielonych.  Pozwala to w bezpieczny dla środowiska sposób odprowadzić ścieki i powtórnie wykorzystać zużytą wodę. Oczyszczalnia biologiczna jest rozwiązaniem na miarę XXI wieku.