Jak czyścić przydomową oczyszczalnię ścieków?

Jak czyścić przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala w ekologiczny i ekonomiczny sposób odprowadzić ścieki. Podstawą zadowolenia z posiadania własnej oczyszczalni jest jej bezawaryjna, bezzapachowa i bezobsługowa praca. Aby tak było ważny jest wybór sprawdzonej przydomowej oczyszczalni ścieków. Rodzaj i jakość urządzenia to jednak nie wszystko. Gwarancją prawidłowej pracy oczyszczalni jest jej prawidłowy dobór, montaż oraz eksploatacja. Na rynku jest szeroki wybór przydomowych oczyszczalni ścieków, najpopularniejsza jest oczyszczalnia biologiczna i oczyszczalnia drenażowa. Choć ich zasady działa różnią się każdą należy raz na jakiś czas czyścić. Poniżej wyjaśniamy jak prawidłowo czyścić przydomową oczyszczalnię ścieków.

Opróżnianie przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków choć jest urządzeniem oczyszczającym ścieki to z upływem czasu gromadzi się w niej coraz więcej osadu nadmiernego. Do prawidłowej pracy oczyszczalni koniecznie jest jej opróżnienie. Częstotliwość czyszczenia przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od rodzaju urządzenia. Zazwyczaj czynność opróżniania oczyszczali powinna odbywać się minimum raz na rok. Przed rozpoczęciem czyszczenia przydomowej oczyszczalni ścieków należy zapoznać się ze instrukcją usuwania osadu przedstawioną przez producenta urządzenia. Rynek oferuje szeroką gamę urządzeń, które różnią się budową. Najprościej można przyjąć, że przydomowe oczyszczalnie mogą składać się z jednego zbiornika lub kilku (dwóch czy trzech). Ważne jest, aby wiedzieć czy opróżniać należy wszystkie zbiorniki lub komory. W przypadku oczyszczalni biologicznych należy pamiętać, że prawie wszystkie zbiorniki posiadają dyfuzory do napowietrzania ścieków, niektóre oczyszczalnie biologiczne posiadają kształtki do złoża biologicznego. Nieprawidłowy wybór osadu z  takiej oczyszczalni może spowodować uszkodzenie takich elementów. Po opróżnieniu oczyszczalni ważny prawidłowy powrót do trybu pracy. W większości urządzeń należy podłączyć ewentualne zdemontowane elementy oczyszczalni, oczyszczalnię zalać wodą oraz dosypać biopreparat. Ważne, aby biopreparat był dedykowany dla danej technologii  oczyszczalni biologicznej lub drenażowej. Warto przez pierwsze dwa, trzy tygodnie  po opróżnieniu oczyszczalni starać się stosować detergenty w możliwie najmniejszych ilościach w celu szybkiej odbudowy mikroflory.

Czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków – zajęcie wyłącznie dla specjalistów

Opróżnianie przydomowej oczyszczalni ścieków zwłaszcza posiadającej osadnik gnilny może stanowić pewne zagrożenie. Podczas beztlenowych procesów fermentacyjnych powstają gazy, które są trujące. Dlatego opróżnianie przydomowych oczyszczalni tak jak i szamb powinny zajmować się firmy posiadające do tego uprawnienia. Ponadto osady nadmierne pochodzące z oczyszczalni muszą być dostarczone do oczyszczalni ścieków komunalnych w celu ich utylizacji. Niestosowanie się do tych zaleceń grozi nałożeniem kary. Obecnie pracownik urzędu gminy ma prawo skontrolować, czy  przydomowa oczyszczalnia ścieków lub szambo są regularnie opróżniane. Dlatego posiadacz oczyszczalni powinien mieć podpisaną umowę z firmą czyszczącą oczyszczalnię oraz dowody opróżniania w postaci rachunków.