Ile wytrzymuje przydomowa oczyszczalnia?

Ile wytrzymuje przydomowa oczyszczalnia?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest pożytecznym urządzeniem, które pozwala odprowadzić ścieki z gospodarstwa domowego w przypadku braku kanalizacji sanitarnej. Budowa oczyszczalni wiąże się ze znacznymi kosztami oraz ingerencją w zagospodarowanie działki. Wielu inwestorów w obawie przed krótkotrwałym okresem funkcjonowania oczyszczalni oraz degradacją ogrodu ma wątpliwości co do montażu własnej oczyszczalni. Często pojawia się pytanie ile wytrzymuje przydomowa oczyszczalnia. Poniżej podpowiadamy jakie przydomowe oczyszczalnie są najtrwalsze.

Typ oczyszczalni, a czas jej eksploatacji

Trwałość przydomowej oczyszczalni ścieków zależy przede wszystkim od jej rodzaju. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest prostym w budowie urządzeniem, którego trwałość zdawałoby się zależy głównie od materiału z jakiego jest wykonana. Najprostszym i jednocześnie najstarszym typem jest oczyszczalnia drenażowa. Zbudowana jest jedynie z osadnika gnilnego oraz systemu drenaży rozsączających. Tak prosta budowa oraz brak mechanizmów, które mogłyby ulegać awariom sugerowałaby wieloletnią pracę oczyszczalni drenażowej. Jednak oczyszczalnie tego typu są bardzo podatne na usterki. Główną ich przyczyną jest kolmatacja czyli zatykanie drenaży rozsączających. Zjawisko to może mieć miejsce już po kilku miesiącach od montażu. Nasila je zła eksploatacja oczyszczalni, nieregularne stosowania biopreparatów oraz montaż w nieodpowiednich warunkach gruntowo-wodnych. Oczyszczalnię drenażową powinno montować się na terenach charakteryzujących się wysoką przepuszczalnością gruntu (np. piasek, żwir) oraz niskim poziomem wód gruntowych. Trwałość oczyszczalni drenażowych ciężko oszacować. W przypadku większości oczyszczalni drenażowych już po kilku latach występują problemy z zatykaniem drenaży. Często usterkę udaje się usunąć stosują biopreparaty, jednak nie na długo. Zatkany drenaż aby odzyskał pełną sprawność wymaga wymiany gruntu lub przeniesienia w inne miejsce. Wiąże się to nie tylko z kosztami, ale degradacją zagospodarowanej działki. Ponadto oczyszczalnię drenażową można montować na dużych działkach.

Oczyszczalnia biologiczna – wygoda, trwałość i spokój

Oczyszczalnia biologiczna wyróżnia się wysoką skutecznością oczyszczania ścieków. Ścieki po procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania mają postać drugiej klasy czystości. Można je więc bez problemu odprowadzić do gruntu, cieku wodnego lub wykorzystać do nawadniania terenów zielonych (poza roślinami jadalnymi). Oczyszczalnia biologiczna jest bardziej zawansowanym technologicznie rozwiązaniem. Wyposażona jest najczęściej w elementy ruchome i mechaniczne, które mogą ulegać awariom. Należy pamiętać, że im bardziej skomplikowana budowa oczyszczalni, tym większe ryzyko wystąpienia awarii. Przydomową biologiczną oczyszczalnią ścieków wyróżniającą się prostą i bezawaryjną budową jest oczyszczalnia NV. Biologiczna oczyszczalnia NV nie posiada elementów ruchomych, a jedynym elementem mechanicznym jest dmuchawa. Brak pomp, elektrozaworów, automatyki czy sterowników to brak zbędnych awarii. Dlatego biologiczna oczyszczalnia NV może pracować nawet kilkadziesiąt lat, a na urządzenie udzielana jest 20-letnia gwarancja.