Ile miejsca zajmuje przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Ile miejsca zajmuje przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków chociaż jest coraz częściej preferowaną alternatywą szamba nie każdy może sobie na nią pozwolić. Przyczyny są różne. Niekorzystne zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które zakazują budowę przydomowej oczyszczalni. Warunki terenowe, głównie gruntowo-wodne nie pozwalające na montaż własnej oczyszczalni. Czy wreszcie za mało miejsca na montaż przydomowej oczyszczalni. Samo miejsce jakie zajmuje oczyszczalnia nie wymaga zbyt dużej powierzchni, zwłaszcza w przypadku oczyszczalni biologicznej. Jednak wedle wymogów prawa budowlanego oczyszczalnia ścieków wraz z systemem odprowadzenia oczyszczonych ścieków muszą być zamontowane z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów. Poniżej wyjaśniamy jakie są wymagane odległości przydomowej oczyszczalni od obiektów oraz ile miejsca zajmuje przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości od obiektów

Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna znajdować się na terenie działki zarządcy. Samo jej usytuowanie nie jest również bez znaczenia. Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi zachować następujące odległości od obiektów:

- 2 m od granicy działki,

- 1,5 m od rur z gazem i wodą,

- 0,8 m od kabli elektrycznych,

- zbiornik oczyszczalni musi być oddalony minimum 15 m od studni wody pitnej,

- miejsce odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni biologicznej np. studnia chłonna musi znajdować się w odległości minimum 30 m od studni wody pitnej,

- drenaż rozłączający rozprowadzający ścieki z oczyszczalni drenażowej (ekologicznej) musi znajdować się w odległości minimum 70 m od studni wody pitnej.

Bardzo istotne jest właściwe usytuowanie oczyszczalni względem okien i drzwi zewnętrznych domu. Odległość ta powinna wynosić minimum 5 m, ale jeżeli odpowietrzenie oczyszczalni zostanie odprowadzone przez instalację kanalizacyjną min. 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych, można zbiornik oczyszczalni zamontować w bliższym sąsiedztwie budynku. Poza tym miejsce wprowadzenia oczyszczonych ścieków musi być oddzielone warstwą gruntu wynoszącą minimum 1,5 m nad najwyższym poziomem wód gruntowych. Zaleca się również zachowanie odległości 3 m od drzew i krzewów posiadających rozbudowany system korzeniowy.

 

Ile miejsca zajmuje przydomowa oczyszczalnia ścieków?

 

Powierzchnia montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zależy przede wszystkim od rodzaju oczyszczalni. Najwięcej miejsca zajmuje oczyszczalnia drenażowa. Osadnik gnilny potrzebuje około 4 m2 natomiast system drenaży rozsączających nawet 90 m2.  Zdecydowanie mniej miejsca zajmuje oczyszczalnia biologiczna, która może być zamontowana na kilkunastu m2. Jej powierzchnia w dużej mierze zależy od tego czy oczyszczalnia składa się z jednego czy dwóch zbiorników oraz w jaki sposób będą odprowadzane oczyszczone ścieki. Biologiczną oczyszczalnią zajmującą wyjątkowo niedużą powierzchnię jest urządzenie NV. Oczyszczalnia biologiczna NV składa się z jednego zbiornika, którego powierzchnia montażu w przypadku rodziny do 5 osób wynosi niecałe 3 m2 . Jeżeli odprowadzenie oczyszczonych ścieków będzie za pomocą studni chłonnej cały układ zmieści się na powierzchni nawet 8-10 m2.