Dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków w 2022 roku

Dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków  w 2022 roku

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków pozwala w bezpieczny dla środowiska sposób odprowadzić ścieki z indywidualnych gospodarstw domowych. Z racji, że jest to rozwiązanie proekologiczne często istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Należy pamiętać, że nie na każdą przydomową oczyszczalnię można otrzymać dofinansowanie. Zazwyczaj jednym z wymogów jest spełnienie przez oczyszczalnie wymogów co do jakości oczyszczonych ścieków. Dlatego dofinansowaniem są objęte przeważnie oczyszczalni biologiczne. Są to urządzenia, które oczyszczają ścieki do wody drugiej klasy czystości. Jest to możliwe dzięki bakteriom, które w warunkach tlenowych rozkładają zanieczyszczenia organiczne. Dlatego nieodłącznym elementem oczyszczalni biologicznej jest dmuchawa lub inne urządzenie napowietrzające ścieki i dostarczające tlen bakteriom. Poniżej podpowiadamy jakie są możliwości pozyskania dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków w 2022 roku.

Dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków 2022 – skąd pozyskać

Niestety nie ma żadnych ogólnokrajowych programów dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. O środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków powinny starać się gminy, które mogą pozyskiwać fundusze z dwóch podstawowych źródeł. Należą do nich właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rzadziej środki unijne. Po otrzymaniu środków gmina uruchamia program dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie dla każdej gminy. W dotychczasowych programach wysokość dofinansowania nie mogła przekraczać 80% kosztów kwalifikowanych lub kwoty 12 000 złotych. Zwrot środków pieniężnych obejmował zakup przydomowej oczyszczalni ścieków wraz ze  wszystkimi niezbędnymi elementami oraz koszty montażu tj. koparka, niezbędne kruszywa, prace montażowe. Natomiast dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji, uzyskaniem pozwoleń i zgód oraz prac dodatkowych np. związanych z przywróceniem działki do stanu przed pracami montażowymi tj. nasadzenie  roślin, trawy czy ułożeniem kostki brukowej.

Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków 2022 – rozliczenie

Dofinansowanie odbywa się na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów. Należy przedłożyć w urzędzie:

 wniosek o rozliczenie dofinansowania na przydomową oczyszczalnię ścieków,

- dokumenty potwierdzające montaż przydomowej oczyszczalni,

- kopie faktur, paragonów lub innych dowodów potwierdzających zakup oczyszczalni i poniesionych kosztów.

Urząd zazwyczaj rozpatruje wnioski o dofinansowanie w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia. Należy pamiętać, że zgoda na otrzymanie dofinansowania jest rozpatrywana według kolejności wpłynięcia wniosku, dlatego nie należy zwlekać z przedłożeniem kompletu dokumentów. Decydując się na wybór urządzenia należy zwrócić uwagę, czy urządzenie posiada certyfikat CE  świadczący o zgodności z normą PN EN 12566-3+A2:2013 oraz spełnia wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych. Przykładem biologicznej oczyszczalni ścieków spełniającą wymagania niezbędne do otrzymania dofinansowania jest oczyszczalnia NV.