Czy opłaca się przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Czy opłaca się przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Budując dom na terenie nieskanalizowanym należy liczyć się z faktem, że jesteśmy zobligowani do samodzielnego zagospodarowania produkowanych odpadów ściekowych. Rozwiązania są dwa: budowa szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Przede wszystkim na taką inwestycję należy patrzeć z perspektywy wieloletniej eksploatacji. Poniżej wyjaśniamy czy opłaca się przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Różnica w koszcie budowy szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków jest duża na korzyść szamba. Biorąc pod uwagę rodzinę do 4 mieszkańców koszt budowy szamba jest około trzykrotnie niższy. Jednak należy pamiętać, że szambo jest szczelnym zbiornikiem wymagającym regularnego opróżniania i stosowania biopreparatów. Tradycyjne szambo ma pojemność 8-10 m3 i w przypadku rodziny czteroosobowej wymaga opróżniania minimum raz na miesiąc. Jednorazowy koszt takiej usługi to wydatek około 300-350 złotych. Roczny koszt eksploatacji szamba wyniesie więc około 4000 złotych. Zupełnie inaczej wygląda eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest urządzeniem, które oczyszcza ścieki do poziomu pozwalającego odprowadzić je do gruntu. Dlatego nie wymaga częstego opróżniania co wpływa na jej niskie koszty eksploatacji. Większość przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być opróżniana 1-2 razy na rok. W związku z czym roczny koszt eksploatacji oczyszczalni nie powinien przekroczyć kilkuset złotych. Dlatego inwestycja w przydomową oczyszczalnię mimo, że wiąże się ze sporymi kosztami, zwraca się już po 3-5 latach.

Jaką przydomową oczyszczalnię wybrać?

Współcześnie na rynku jest szeroki wybór oczyszczalni. Najpopularniejsze są oczyszczalnia drenażowa i oczyszczalnia biologiczna. Oczyszczalnia drenażowa jest najstarszą i najprostszą z przydomowych oczyszczalni. Niestety nie jest pozbawiona wad. Do podstawowych należy niska jakość oczyszczonych ścieków, której nie ma możliwości zbadać. W budowie oczyszczalni drenażowej wyróżnia się osadnik gnilny i system drenaży rozsączających. W osadniku gnilnym zachodzą wstępne procesy podczyszczania ścieków w wyniku których usuwane są głównie zawiesiny. Aby zapewnić funkcjonowanie osadnika gnilnego i usunąć nieprzyjemne zapachy konieczne jest stosowanie biopreparatów. Podczyszczone ścieki są rozprowadzane w gruncie za pomocą systemu  drenaży rozsączających. Ze względu na niską jakość oczyszczonych ścieków drenaż jest podatny na zatykanie i nie należy do rozwiązań trwałych. Ponadto montaż oczyszczalni drenażowej jest możliwy jedynie na dużych działkach charakteryzujących się wysoką przepuszczalnością gruntu i niskim poziomem wód gruntowych. Zdecydowanie trwalszym rozwiązaniem jest oczyszczalnia biologiczna, która może być zamontowana prawie w każdych warunkach gruntowych. Ponadto oczyszczalnia biologiczna oferuje najwyższą jakość oczyszczonych ścieków, które mają postać wody drugiej klasy czystości. Można więc wykorzystać ją do podlewania np. drzew i krzewów ozdobnych. Większość oczyszczalni biologicznych nie wymaga stosowania biopreparatów. Niektórzy inwestorzy obawiają się oczyszczalni biologicznych z uwagi na wyposażenie w urządzenia elektryczne np. niezbędną dmuchawę, automatykę, sterowniki czy pompy. Dla takich osób idealną propozycją jest biologiczna oczyszczalnia NV słynąca z prostej i bezawaryjnej budowy.