Czy na glinie można zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Czy na glinie można zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Niekorzystne warunki gruntowe utrudniają wiele prac ziemnych. Dotyczy to również budowy domu, nie tylko na etapie wykonywania fundamentów, ale budowy wszystkich dodatkowych obiektów. Warunki gruntowo-wodne mają szczególne znaczenie jeżeli na danym terenie nie ma zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W takiej sytuacji inwestor we własnym zakresie musi zadbać o zagospodarowanie produkowanych ścieków. Do wyboru jest szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Z racji, że szambo jest drogie i uciążliwe w eksploatacji, często jest niechcianą koniecznością. Dzieje się tak jeżeli przepisy nie dopuszczają innych rozwiązań lub warunki gruntowe nie pozwalają na budowę przydomowej oczyszczalni. Poniżej wyjaśniamy jak warunki gruntowe wpływają na wybór rozwiązania oraz czy na glinie można zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków.

Trudne warunki gruntowe a budowa przydomowej oczyszczalni

Jeżeli na działce panują trudne warunki gruntowe czyli mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych i trudno przepuszczalnym gruntem, wcale to nie oznacza, że do wyboru pozostaje jedynie szambo. Należy pamiętać, że na rynku są różne rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków, które charakteryzują się odmienną tolerancją na warunki terenowe.  Najstarszym typem są oczyszczalnie drenażowe. W ich budowie wyróżnia się osadnik gnilny oraz system drenaży rozsączających. W przypadku oczyszczalni drenażowych warunki terenowe odgrywają bardzo ważną rolę. Drenaż rozsączający wymaga nie tylko dużej powierzchni montażu, ale również wysokiej przepuszczalności. Dlatego pozostaje wiele wątpliwości czy na glinie można zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków z drenażem rozsączającym. Jeżeli grunt jest gliniasty wybór oczyszczalni drenażowej niesie wysokie ryzyko zatykania systemu rozsączenia ścieków. W efekcie takie rozwiązanie jest nietrwałe, a zatkany drenaż po kilku latach wymaga wymiany gruntu co niesie wysokie koszty i degradację ogrodu. Zdecydowanie bardziej tolerancyjna jeżeli chodzi o warunki terenowe jest oczyszczalnia biologiczna. Oczyszczalnie biologiczne słyną z wysokiej skuteczności oczyszczania ścieków. Za rozkład zanieczyszczeń odpowiedzialne są mikroorganizmy, a wśród nich przede wszystkim bakterie. W oczyszczalni biologicznej ścieki są oczyszczane do wody drugiej klasy czystości. Dlatego oczyszczalnia biologiczna nie wymaga rozsączenia oczyszczonych ścieków w postaci drenażu. W tego rodzaju oczyszczalniach ścieków stosowane są różne systemy odprowadzenia oczyszczonych ścieków np. studnia chłonna, tunele rozsączające czy gromadzenie oczyszczonych ścieków w szczelnym zbiorniku i używanie do nawadniania terenów zielonych. Decyzję odnośnie wyboru systemu odprowadzenia oczyszczonych ścieków powinien podjąć instalator po wizji lokalnej. Równie istotny jest prawidłowy montaż zbiornika oczyszczalni. Jeżeli grunt składa się głównie z gliny należy odpowiednio zabezpieczyć zbiornik oczyszczalni. W zależności od materiału z jakiego wykonana  jest oczyszczalnia jako zabezpieczenie można wykonać obsypkę cementowo-piaskową lub tylko piaskową. Wszystko zależy od wytrzymałości zbiornika. Jednymi z najmocniejszych i najtrwalszych są oczyszczalnie wykonane z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Przykładem takiej oczyszczalnie jest urządzenie NV, które objęte jest 20-letnią gwarancją