Czy można zmienić szambo na oczyszczalnię?

Czy można zmienić szambo na oczyszczalnię?

Budując dom na terenie nieskanalizowanym inwestor ma obowiązek we własnym zakresie zadbać o doprowadzenie produkowanych ścieków. Na etapie projektu domu bardzo często architekci jako rozwiązanie gospodarki ściekowej uwzględniają szambo. Jednak inwestorzy w trakcie budowy jak zaczynają więcej dowiadywać o możliwych rozwiązaniach i ich zaletach chcą zmienić szambo na oczyszczalnię. Jest to bardzo słuszna decyzja uwzględniając koszt eksploatacji szamba. Przydomowa oczyszczalnia ścieków mimo, że jest rozwiązaniem droższym, to tania eksploatacja pozwala na zwrot inwestycji po około 3-5 latach. Poniżej wyjaśniamy czy można zmienić szambo na oczyszczalnię ścieków.

Zmiana szamba na oczyszczalnię – formalności

Wielu inwestorów obawia się, że jeżeli uzyskano pozwolenie na budowę domu na podstawie  projektu, gdzie jako rozwiązanie gospodarki ściekowej  było uwzględnione szambo, zmiana rozwiązania będzie wiązała się ze zmianą pozwolenia na budowę. Dla wszystkich inwestorów będących w takiej sytuacji mamy dobrą wiadomość, nie ma potrzeby ubiegania się o pozwolenie na budowę po zmianie szamba na oczyszczalnię. Nie oznacza to jednak, że nie należy dopełnić żadnych formalności. Zmiana szamba na oczyszczalnię w zatwierdzonym projekcie jest uważana jako nieistotne odstąpienie od projektu. Dlatego budowa przydomowej oczyszczalni o wydajności nieprzekraczającej 7,5 m3/d zamiast szamba wymaga zgłoszenia do starostwa powiatowego. W celu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków składamy wniosek wraz z kompletem dokumentów w urzędzie. Zgoda ma charakter milczący, co oznacza, że od chwili złożenia dokumentów urząd ma 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeżeli nie uzyskamy żadnej odpowiedzi można montować oczyszczalnię.

Czy zawsze można zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Dopuszczalne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej są opisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub gdy go nie ma w warunkach zabudowy. Bywają sytuacje, że mimo braku kanalizacji sanitarnej inwestor otrzymuje sprzeciw na budowę własnej oczyszczalni. Dzieje się tak najczęściej jeżeli w najbliższym czasie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej i jako rozwiązanie tymczasowe należy zamontować szambo. Czasami ograniczenia wynikają z braku możliwości zachowania wymaganych prawnie odległości od obiektów. Dzieje się tak w przypadku gdy działka nie jest duża i znajduje się na niej studnia głębinowa. Odległość zbiornika od ujęcia wody przeznaczonej do spożycia musi wynosić minimum 15 m. Zdecydowanie bardziej rygorystyczne odległości są wymagane w przypadku systemu odprowadzenia oczyszczonych ścieków. Jeżeli zdecydujemy się na oczyszczalnię biologiczną miejsce odprowadzenia oczyszczonych ścieków musi znajdować się minimum 30 m od studni głębinowej. Natomiast w przypadku oczyszczalni drenażowej jakość ścieków oczyszczonych jest zdecydowanie niższa, a odległość drenaży rosączających powinna wynosić minimum 70 m od studni. Współcześnie najbardziej polecanym rozwiązaniem gospodarki ściekowej w przypadku braku kanalizacji sanitarnej jest oczyszczalnia biologiczna. Montaż oczyszczalni biologicznej jest rozwiązaniem ekologicznym, ekonomicznym i trwałym.