Czy mając przydomową oczyszczalnię ścieków trzeba stosować specjalne detergenty?

Czy mając przydomową oczyszczalnię ścieków trzeba stosować specjalne detergenty?

Przydomowa oczyszczalni ścieków jest pożytecznym urządzeniem pozwalającym w ekologiczny i ekonomiczny sposób oczyścić ścieki produkowane w indywidualnych gospodarstwach domowych. Podstawą prawidłowej pracy przydomowej oczyszczalni ścieków jest jej eksploatacji zgodna z wytycznymi producenta. Jedną z głównych obaw przyszłych posiadaczy przydomowych oczyszczalni ścieków jest wpływ detergentów na funkcjonowanie oczyszczalni. Poniżej wyjaśniamy czy mając przydomową oczyszczalnię ścieków trzeba stosować specjalne detergenty.

Czy detergenty zaburzają pracę przydomowej oczyszczalni?

Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków swe właściwości rozkładu zanieczyszczeń obecnych w ściekach zawdzięcza mikroorganizmom, głównie bakteriom. Natomiast podstawowym zadaniem detergentów jest usuwanie brudu i dezynfekcja. Wszelkie środki chemiczne służące do dezynfekcji, czyli zabijaniu bakterii będą szkodziły pracy oczyszczalni. Dlatego detergenty należy stosować z umiarkowaniem. Jeżeli czyścimy toaletę środkami dezynfekującymi, po spłukaniu trafiają one bezpośrednio do oczyszczalni, co może w znacznym stopniu ograniczyć intensywność namnażania się bakterii i przełożyć się na pogorszenie pracy oczyszczalni. Dlatego ważne jest aby detergenty trafiały w dużym rozcieńczeniu, co znacznie osłabia ich działanie bakteriobójcze. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są szczególnie narażone na negatywne skutki związane z nadmierną ilością stosowania detergentów w okresach generalnych porządków np. święta. W celu uniknięcia zakłóceń pracy oczyszczalni wynikających ze stosowania detergentów, warto rozkładać pewne czynności w czasie, aby trafiały one w możliwie największym rozcieńczeniu. Należy zwrócić uwagę, aby jednocześnie nie pracowała pralka, zmywarka i nie odbywały się generalne porządki domu. Rezygnacja ze środków dezynfekujących, proszków, wybielaczy czy odplamiaczy wydaje się nam niemożliwa. Dobrym sposobem jest chociaż w możliwie największym stopniu zastąpienie tradycyjnych detergentów tak zwaną ekologiczną chemią gospodarczą. Jest ona biodegradowalna, a więc bezpieczna dla bakterii obecnych w oczyszczalni.

Posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga nieco więcej zwracania uwagi na to co trafia do kanalizacji. Wprowadzenie w życie prostych nawyków, jak świadome korzystanie ze środków chemicznych i w miarę możliwości zamienne ich stosowanie ze środkami biodegradowalnymi powinno zapewnić prawidłowe działanie oczyszczalni. Znaczna część przydomowych oczyszczalni wymaga systematycznego stosowania biopreparatów w celu regeneracji i odbudowy bakterii. Należy zapoznać się z wytycznymi producenta oczyszczalni jakie substancje i rzeczy nie powinny trafiać do oczyszczalni, aby nie zakłócać jej działania. Zatrucie bakterii  odpowiedzialnych za rozkład zanieczyszczeń w oczyszczali przyczynia się do powstawania nieprzyjemnego zapachu w oczyszczalni. Ponadto zmniejsza to skuteczność oczyszczania ścieków. Niedoczyszczone ścieki wypływające z przydomowej oczyszczalni mogą się przyczyniać do zatykania systemu odprowadzenia oczyszczonych ścieków np. studni chłonnej lub drenażu rozsączającego. Dlatego gwarancją zadowolenia z posiadania przydomowej oczyszczalni i jej bezawaryjnej pracy, oprócz jakości urządzenia jest jego prawidłowa eksploatacja.