Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - od czego zacząć?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - od czego zacząć?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to z pewnością dobra inwestycja. Montuje się je, jeśli nie ma możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, czyli np. sieć jest znacznie oddalona od działki, właściciele nieruchomości, przez którą miałaby ona przebiegać, nie wyrazili zgody na budowę.

W takim przypadku należy wybudować szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Jeśli wybór padł na oczyszczalnię, należy zacząć od sprawdzenia, czy pozwala na jej budowę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i obecne przepisy.

 

Pamiętajmy, że od stycznia 2016 roku zaostrzyły się wymagania odnośnie oczyszczonych ścieków. W aglomeracjach powyżej 100 tys. mieszkańców konieczne jest oczyszczenie ścieków również z azotu i fosforu. Dlatego też coraz rzadziej buduje się oczyszczalnie drenażowe. Nie mają z tym problemu oczyszczalnie biologiczne, które wykorzystują florę bakteryjną do rozkładu nieczystości.

 

Jeśli już zostało dobrane odpowiednie urządzenie, trzeba wybrać miejsce montażu.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków również świetnie się sprawdzą, jeżeli powierzchnia działki nie jest za duża, ponieważ charakteryzują się niewielką budową, wymagają około 4-6 m2. Warto zapoznać się z ofertą firmy Traidenis. Oczyszczalnie NV mieszczą bioreaktor oraz osadnik wtórny w jednym zbiorniku, co zmniejsza powierzchnię montażu do około 2-3 m2.

 

Gdy już działka została wybrana, należy zgłosić w Starostwie Powiatowym na urzędowym formularzu, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Należy w nim określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, termin rozpoczęcia prac oraz wydajność oczyszczalni i ilość ścieków wytwarzanych w ciągu doby. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, rysunek przedstawiający umieszczenie domu i oczyszczalni ścieków oraz odległości od innych obiektów, pozwolenia na budowę. Przydomowa oczyszczalnia o wydajności do 7,5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę, jednak należy je zgłosić. Jeżeli ilość odprowadzanych ścieków do wód lub ziemi nie przekracza 5 m3 na dobę, nie jest potrzebne pozwolenie wodno prawne.

Urząd ma 30 dni na podjęcie ewentualnej decyzji o sprzeciwie, zatem budowę oczyszczalni można rozpocząć najwcześniej po miesiącu i nie później niż po upływie dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu.

Oczyszczalnie przydomowe najlepiej montować od wiosny do jesieni, gdyż wtedy nie ma problemu ze zrobieniem wykopu. W okresie zimowym będzie znacznie trudniej koparce przebić się przez zamarzniętą ziemię.

Warto skorzystać z kompleksowej usługi – projekt, dobór oczyszczalni, montaż i serwisowanie, które oferuje wiele firm sprzedających przydomowe oczyszczalnie.