Zielona Gala, Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego 22-23 maja 2010