Wyróżnienie oczyszczalni NV w Polskim Dzienniku Zachodnim