Szambo - jak często opróżniać? 5 podstawowych zasad w obsłudze szamba

Szambo - jak często opróżniać? 5 podstawowych zasad w obsłudze szamba

Szambo jest jednym z najstarszych i najprostszych w budowie sposobów na odprowadzenie ścieków z indywidualnego gospodarstwa domowego. Powinno być szczelnym, bezodpływowym zbiornikiem wykonanym z tworzywa sztucznego lub betonu w którym będą gromadzone ścieki bytowe. Dawnej jak działka nie posiadała możliwości przyłączenia do kanalizacji sanitarnej montaż szamba był najpopularniejszym rozwiązaniem. Obecnie na rynku dostępne są rozwiązania alternatywne w postaci oczyszczalni drenażowych i przydomowych biologiczne oczyszczalnie ścieków. Mimo szerokiego wyboru rozwiązań czasami budowa szamba jest jedynym dozwolonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniem. Zbiornik bezodpływowy podobnie jak każde urządzenie wymaga prawidłowej eksploatacji. Poniżej przedstawiono podstawowe czynności eksploatacyjne, które powinien wiedzieć każdy posiadacz szamba.

Opróżnianie szamba

Okresowe opróżnianie szamba jest podstawową czynnością eksploatacyjną. Częstotliwość tego zabiegu zależy od wielkości zbiornika bezodpływowego, liczby domowników oraz zużycia wody. Zazwyczaj wypompowywanie szamba należy wykonywać co 3-4 tygodnie. W tym cel zamawia się specjalistyczną firmę świadczącą usługi asenizacyjne. Jednorazowe opróżnienie szamba to spory wydatek, około 200-300 zł w zależności od rejonu polski, co rocznie wynosi 2400-3600 zł. Dlatego eksploatacja szamba jest kosztowa w porównaniu z przydomową oczyszczalnią.

Stosowanie preparatów do szamba

W szambie zachodzą procesy fermentacji, którym towarzyszy powstawanie nieprzyjemnych zapachów. W celu ich neutralizacji koniecznie jest stosowanie preparatów. Preparaty do szamb zawierają w sobie odpowiednie  bakterie oraz enzymy. Ich dodawanie do szamba przyśpiesza rozkład zanieczyszczeń organicznych, zmniejsza ilość osadów, a niekiedy regeneruje mikroflorę szamba np. po zastosowaniu detergentów bakteriobójczych w łazience. Najlepsze działanie wykazują preparaty bakteryjno-enzymatyczne.

Kontrola napełnienia szamba

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie co jaki czas należy opróżniać szambo. Każdy posiadacz szamba musi to kontrolować. Konsekwencją niedopilnowania terminu wypompowania szamba może być wylanie się jego zawartości na zewnątrz. Aby uniknąć częstego zaglądania do szamba w celu kontroli jego napełnienia, dobrym pomysłem jest instalacja czujnika, który będzie sygnalizował o napełnieniu zbiornika.

Konieczność wentylacji

Procesom beztlenowym towarzyszy powstawanie szkodliwych gazów głównie metanu i siarkowodoru. Gazy te oprócz że są niebezpieczne dla zdrowia, przyczyniają się do niszczenia zbiornika. Dlatego każde szambo powinno posiadać specjalne wywiewki.

Ostrożność

W szambie znajdują się szkodliwe dla człowieka substancje. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo występowania niebezpiecznych gazów. Dlatego należy unikać styczności z tymi substancjami, a w razie wątpliwości skorzystać z porady specjalisty.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele korzystniejszy i tańszych w eksploatacji rozwiązań gospodarki ściekowej w przypadku braku możliwości przyłączenia się do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Dlatego jeżeli wybór nie jest ograniczony przez regulacje prawne warto rozważyć inne rozwiązanie. Za najbardziej ekologiczne, trwałe oraz tanie w eksploatacji uważa się przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.