Strona główna Mapa strony
Oczyszczalnie biologiczne

Przydomowa oczyszczalnia pod terenem przejezdnym

Oczyszczalnia biologiczna

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w oparciu o doświadczenia Europy Zachodniej wyklarowała się idea działalności gospodarczej związanej z ochroną środowiska. W owym czasie na rynku wschodniej Europy produktów w tej branży praktycznie nikt nie oferował. W ten sposób w 1996 r. powstała firma Traidenis- pierwsza na Litwie, która rozpoczęła produkcję urządzeń do oczyszczania ścieków. Obecnie, prosperująca już ponad 20 lat firma Traidenis, oferuje jakościowe i ekologiczne urządzenia, przede wszystkim oczyszczalnie biologiczne, a także  zbiorniki GRP, przepompownie, separatory  i  wszelkie usługi związane z ich montażem i serwisem. Urządzeniem znajdującym największe zastosowanie oraz cieszącym się największą popularnością jest przydomowa oczyszczalnia biologiczna NV oraz oczyszczalnia biologiczna ścieków komunalnych HNV. Polsko-litewska spółka Traidenis-Pol powstała w 2007 roku i prowadzi działalność na terenie całego kraju. Swoje działania opieramy na zespole doświadczonych specjalistów: technologów,  konsultantów  i projektantów. Wyspecjalizowana  kadra, wieloletnia praktyka,  bogaty asortyment, wzorowa jakość oferowanych urządzeń i usług,  pozwoliły osiągnąć nam znaczące sukcesy  m.in.: „Ekologiczny Hit”, „Pomyślnie działające przedsiębiorstwo”, „Produkt najbardziej przyjazny dla otoczenia”  „Nagroda Jakość roku 2014”(nagrodę otrzymała oczyszczalnia biologiczna NV) czy EKO CERTYFIKAT będący nagrodą za spełniane norm środowiskowych oraz Certyfikat Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości przyznany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji. Jednym z najważniejszych celów i ideą naszej firmy jest praca zmierzająca do tego, by otaczające nas środowisko było czystsze, gdyż działalność człowieka w sposób nieunikniony wywiera wpływ na otoczenie: wody podziemne i powierzchniowe, przyrodę, atmosferę i ziemię. Dlatego proponujemy innowacyjne urządzenia do gospodarki wodno-ściekowej  (głównie oczyszczalnie biologiczne) spełniające wszystkie rygorystyczne wymagania  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków  Traidenis-Pol posiadają znak CE zgodności z normą PN-EN 12566-3,  ponadto firma posiada certyfikaty ISO 14001 będący międzynarodowym, rozpoznawalnym standardem systemu zarządzania środowiskowego oraz system zarządzania jakością ISO 9001. Zarówno przydomowa  oczyszczalnia biologiczna NV, jak i oczyszczalnia biologiczna komunalna HNV pracują w technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego. Obie oczyszczalnie biologiczne wykonane są z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym, dzięki czemu posiadają lekką i wytrzymałą konstrukcję.

Przydomowa oczyszczalnia NV jest idealnym rozwiązaniem gospodarki ściekowej na terenach o rozproszonej zabudowie bez możliwości podłączenia się do kanalizacji. Z racji, że jest to biologiczna oczyszczalnia ścieków, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponadto biologiczna oczyszczalnia NV charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, a jej trwałość podkreśla aż 20-letnia gwarancja udzielana na oryginalne urządzenie. Z kolei kontenerowe, biologiczne oczyszczalnie HNV,  produkowane w zakresie od 50 do 10 000 RLM znajdują zastosowanie jako oczyszczalnie komunalne, gminne, osiedlowe itp.

Bardzo często Klient kierując się wyborem  oczyszczalni ścieków przede wszystkim sugeruje się ceną. Jednak z uwagi na fakt, że budowa oczyszczalni jest inwestycją wieloletnią warto zwrócić uwagę na koszty eksploatacji i żywotność urządzenia. Biorąc pod uwagę te aspekty bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem są rozwiązania proponowane przez firmę Traidenis.


Oczyszczalnia biologiczna HNV Oczyszczalnia biologiczna HNV