Certyfikaty

Przydomowe oczyszczalnie ścieków NV posiadają certyfikat CE tym samym są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Certyfikat został wydany przez LABORATORIUM NOTYFIKOWANE
Międzynarodowa norma ISO 9001 jest szeroko znanym i akceptowanym na świecie systemem zarządzania jakością. Posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest obiektywnym dowodem, że wszystkie procesy i produkty w Naszej Firmie zorientowane są na osiągnięcie wysokiej jakości.
ISO 14001 jest normą, w której Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
zawarła wymagania odnośnie systemu zarządzania środowiskowego. Posiadanie tego certyfikatu
potwierdza, że nasza firma funkcjonuje w sposób zrównoważony i przyjazny naturze.
Zbiorniki produkowane przez firmę Traidenis posiadają Atest higieniczny PZH wydany
nadany Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Atest zaświadcza o jego bezpieczeństwie dla
zdrowia ludzi i/lub środowiska pod warunkiem, że jest on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
Zbiorniki firmy Traidenis posiadają certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego.
Certyfikat potwierdza odporność chemiczną stosowanych do produkcji materiałów (tworzywa
sztuczne wzmocnione włóknem szklanym).
Produkty firmy Traidenis posiadają Certyfikat Europejskiej Gwarancji Najwyższej Jakości
wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji. Powyższy certyfikat otrzymują firmy wybitnie
wyróżniające się wysoką jakością usług oraz produktów.

Wyróżnienia