Strona główna Mapa strony

Laboratorium badawcze otwiera nowe możliwości

Data: 2010-09-10

Po zbudowaniu laboratorium i warsztatu eksperymentalnego badań naukowych i rozwoju technologicznego (MTTP), przed największą w krajach bałtyckich Sp. z o.o. „Traidenis”, produkującą urządzenia do oczyszczania wody i ścieków otworzą się większe możliwości umocnienia się na nowym rynku litewskim i zagranicznym.


Jakościowe i niezawodne urządzenia do oczyszczania wody i ścieków produkowane przez Sp. z o.o. „Traidenis” są dobrze znane użytkownikom naszego kraju i za granicą. Spółka „Traidenis” jest uznawana za najlepsze przedsiębiorstwo tego typu w całej Europie Środkowej. Kolektyw pracujący prawie 15 lat stale tworzy nową i udoskonala produkcję już dawno docenioną i uznaną przez nabywców: dla indywidualnych domów mieszkalnych i miejscowości (urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków), separatory substancji ropopochodnych i tłuszczu, pompownie ścieków, zbiorniki przeciwpożarowe, jak też różne zbiorniki dla cieczy, produktów sypkich i procesów technologicznych. Produkcja Alytuska jest wysyłana do Rosji, Białorusi, Łotwy, Polski, Mołdawii, Ukrainy.

„Traidenis” jest pierwszym w kraju przedsiębiorstwem urządzeń do oczyszczania ścieków, które zaczęło produkować wyroby z włókna szklanego. Podczas tworzenia nowej produkcji przedsiębiorstwo wykonuje MTTP (badania naukowe i rozwoju technologicznego).

W ostatnich latach, w wyniku zwrócenia większej uwagi na ochronę środowiska wzrósł również popyt na urządzenia produkowane przez przdsiębiorstwo. Dlatego obecna baza produkcyjna przedsiębiorstwa, w której wykonywane są MTTP stała się niewystarczająca dla takich badań. Ze względu na konieczność wykonywania MTTP w samym przedsiębiorstwie „Traidenis” , potrzebnych do tworzenia nowej produkcji i udoskonalania jakości, jak również automatyzowania procesu technologicznego produkcji, na terytorium przedsiębiorstwa tworzony jest warsztat eksperymentalny i laboratorium badawcze (EC/BL). Przedsiębiorstwo zawsze się odznaczało ścisłą współpracą z instytucjami naukowymi i nauczania Litwy, do jego działalności stale dołączali nowi perspektywiczni naukowcy, a po uzyskaniu wsparcia funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w wyniku uczestniczenia w programie Działań Ekonomicznych „Intelekt+”, pojawiła się możliwość rozpoczęcia wykonywania MTTP we własnej siedzibie eksperymentalnej.

„To, że w trudnym okresie przedsiębiorstwo mogło zrealizować program „Intelekt LT+” , jesteśmy wdzięczni dla Ministerstwa Gospodarki i Litewskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości (LVPA). Te instytucje przyjęły elastyczne rozwiązania, pozwalające na rozpoczęcie realizacji projektów po otrzymaniu 30proc. (wartości projektu) środków wsparcia z funduszy UE. Bez takiego wsparcia rozwój przedsiębiorczości w czasie kryzysu nie byłby możliwy” – twierdzi kierownik „Traidenisa” Sigitas Leonavičius. Chcąc skutecznie wykonywać MTTP, bardzo ważne jest wdrażanie technologii informacyjnych (IT), dlatego „Traidenis” udoskonaliła i połączyła z EC/BL już posiadany system IT, ale nie spełniający stawianych mu wymagań. Laboratorium warsztatu eksperymentalnego i badań otworzy o wiele lepsze możliwości zwiększenia intensywności badań naukowych i rozwoju technologicznego spółki „Traidenis”. Stworzona infrastruktura będzie miała duże znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa, zwiększy konkurencyjność produkcji i wydajność pracy. W nowym laboratorium badawczym urządzenie można wypróbować pod względem trzech aspektów. Sprzętu, pozwalającego tworzyć i wypróbowywać nowe objętości technologiczne i pojemniki, separatora substancji ropopochodnych – testować zarówno hydraulicznie jak też jakość oczyszczenia ścieków, i biologicznego- wykonywać wyczerpujące badania oczyszczania ścieków. Oprócz tego, cały proces oczyszczania ścieków w warsztacie eksperymentalnym można obserwować.

Po pojawieniu się MTTP, w „Traidenis” zostaną utworzone 52 nowe miejsca pracy, a to jest bardzo ważne dla miasta Alytus, mającego dużo bezrobotnych. W okresie 2009-2012 w przedsiębiorstwie zostanie zatrudnionych 32 badaczy i jeszcze 20 innych pracowników.
Zdaniem kierownika przedsiębiorstwa S.Leonavičiusa, kryzys miał również aspekty pozytywne. W przedsiębiorstwie się zatrudnili specjaliści o bardzo wysokich kwalifikacjach nie tylko z Alytusu, ale też Wilna i Kowna. Specjaliści wybrali „Traidenis” dlatego, że podczas stale odbywających się w przedsiębiorstwie prac naukowo-badawczych, będą oni mieli możliwość się rozwijać jako twórcy.
Po zrealizowaniu tego projektu, zwiększy się zakres działalności innowacyjnej nie tylko „Traidenis”, ale i przedsiębiorczości całej Litwy, jak też intensywność  działalności MTTP w sektorze prywatnym. Będzie to miało wpływ na ulepszenie innowacyjnego otoczenia/środowiska w kraju i na tworzenie nowych, opartych na wiedzy naukowej, wysokich technologii. Wartość całego projektu 7,747793 mln litów, z których prawie 4 mln- to środki funduszy strukturalnych UE. W tym momencie z funduszy UE otrzymano już wsparcie ponad miliona litów.