Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków - schemat

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków - schemat

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie dla tych nieruchomości, do których doprowadzenie miejskiej kanalizacji jest trudne lub niemożliwe. Znajdzie ona zastosowanie również u tych inwestorów, u których montaż kanalizacji jest nieopłacalny.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków schemat

Aby lepiej zrozumieć działanie przydomowej oczyszczalnie, konieczne jest zapoznanie się z jej konstrukcją. To właśnie w budowie instalacji tkwi jej skuteczność, niezawodność, a także praktyczne i łatwe wykorzystanie. Przydomowa oczyszczalnie są wyposażone w dwie komory. Nie stosuje się w nich automatyki, co sprawia, że działają bezawaryjnie i bezobsługowo przez długi okres czasu. W oczyszczalniach przydomowych nie wykorzystuje się osadnika wstępnego. W nim zbierają się osady i dochodzi do ich beztlenowego, gnilnego podczyszczania. W jego efekcie z wydobywa się przykry zapach. Tej nieprzyjemnej woni nie uświadczy inwestor, który zdecyduje się na przydomową oczyszczalnie, gdyż w jej konstrukcji nie znajduje się wspomniany osadnik.

W budowie przydomowej oczyszczalni ścieków zrezygnowano również z innych zbędnych elementów kanalizacji, które powodują, że wymaga ona większej atencji od użytkownika. W tym przypadku chodzi tutaj o części mechaniczne (takie, jak np. sterownik), które odpowiadają za pracę całego układu i przepompowywanie ścieków pomiędzy komorami. Wymagają one częstego mycia i konserwacji, a także szybkiej wymiany w razie awarii. Inżynierzy tworzący oczyszczalnie przydomowe projektują je w taki sposób, aby wymagały one od inwestorów jak najmniejszej uwagi, dlatego również części mechaniczne nie znajdą się w tego typu instalacjach.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Działanie nowoczesnych przydomowych oczyszczalni polega na wykorzystaniu dwóch technologii: osadu czynnego i złoża biologicznego. Ścieki wpływają do komory wewnętrznej, gdzie są napowietrzane – co ułatwia ich mieszanie, a także dostarcza tlenu rozkładającym je organizmom – i w efekcie również oczyszczanie. Osad czynny przepływa do komory zewnętrznej i opada na dno, a oczyszczone ścieki wypływają z oczyszczalni poprzez specjalne koryto. Możemy wyróżnić 3 typy instalacji.

1. Oczyszczalnia z dwoma komorami w jednym zbiorniku

Pierwszy typ to przydomowa oczyszczalnia, która jest złożona z dwóch komór umieszczonych w jednym zbiorniku. Ścieki wpływające do urządzenia przedostają się do wewnętrznej komory, która znajduje się w centralnej części instalacji. Tam dochodzi do ich zmieszania przy pomocy powietrza z osadem czynnym. Do działania tego typu oczyszczalni przydomowej niezbędne jest sprężone powietrze, które pomaga utrzymać żywotność aktywnego osadu i umożliwia recyrkulację ścieków. Powietrze jest do oczyszczalni dostarczane z pomocą dmuchawy.

2. Oczyszczalnia z workiem filtrującym zawieszonym wewnątrz

Jest to stosunkowo nowe i innowacyjne rozwiązanie. Oczyszczalnia tego typu posiada modyfikacje z workiem, tzw. airliftem. Jest on zawieszony wewnątrz komory instalacji. Wypełnia go nadmierny osad, który można usunąć z instalacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest rezygnacja z usług wozu asenizacyjnego i usuwanie worków samodzielnie. Oczyszczalnia z workiem filtrującym sprawdzi się u inwestorów, u których dojazd wozu asenizacyjnego na posiadłość jest utrudniony. Opróżnianie worków bez udziału zewnętrznej firmy powoduje, że inwestor nie ponosi dodatkowych kosztów, a to ostatecznie przekłada się na to, że oczyszczalnie tego typu jest najtańszą w eksploatacji.

3. Oczyszczalnia z dwoma osobnymi zbiornikami

Ten typ oczyszczani jest najbardziej rozbudowany. Tworzą go dwa osobne zbiorniki. Jeden z nich stanowi urządzenie do biologicznego oczyszczania osadu, a drugi zagęszczacz osadu. Na zbiornik, w którym znajduje się urządzenie do biologicznego oczyszczania osadu składają się dwie komory. Nadmierny osad, który pojawia się w zbiorniku trafia do drugiego zbiornika z pomocą pompy mamutowej. Wody nasadowe są kierowane z powrotem do zbiornika, w którym znajduje się urządzenie do biologicznego oczyszczania osadu. Zebrany w drugim zbiorniku zagęszczony osad jest wybierany z pomocą wozu asenizacyjnego.