Ile kosztuje wywóz szamba? Koszty wywozu nieczystości z szamba 2020?

Ile kosztuje wywóz szamba? Koszty wywozu nieczystości z szamba 2020?

Każde gospodarstwo domowe, obiekt czy domek letniskowy musi posiadać system umożliwiający odprowadzenie produkowanych ścieków. Jeżeli dany obszar posiada zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej sprawa jest prosta. W przypadku braku takiej możliwości odprowadzenie ścieków może przysparzać trochę kłopotów. Rozwiązaniem jest budowa przydomowej czyszczalni ścieków lub szamba.

Z perspektywy wieloletniej eksploatacji korzystniejszym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia. Jednak znaczna cześć inwestorów uwzględnia jedynie koszt zakupy nie biorąc bod uwagę kosztów użytkowania. Niejednokrotnie wybór ograniczają lokalne przepisy lub warunki terenowe nie pozostawiając innej możliwości niż montaż szamba. Eksploatacja szamba jest dość uciążliwa ponieważ wymagane jest stosowanie preparatów, czy wywóz zawartości zbiornika bezodpływowego, to wiąże się ze znacznymi kosztami. Poniżej przedstawiamy z jakimi wydatkami na opróżnianie szamba powinien liczyć się jego posiadacz w roku 2020.

Wywóz szamba a przepisy

Ścieki stanowią realne zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska. Mogą w nich przebywać szkodliwe wirusy, bakterie lub substancje chemiczne. Dlatego zawartość szamb powinna trafiać do dalszej utylizacji. W tym celu zawartość zbiornika musi zostać wywieziona przez przystosowaną do tego obsługę asenizacyjną do pobliskiej oczyszczalni ścieków komunalnych. Niestety znaczna część użytkowników posiada szamba nieszczelne nie widząc w tym problemów i unikając kosztów wywozu szamba. Inni wywożą szambo na pola traktując jako nawóz. Kiedyś urzędy i prawo były tolerancyjne wobec takich nieodpowiedzialnych zachowań. Obecnie przepisy regulują konieczność udokumentowania opróżniania szamba. Każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego jest zobligowany do posiadania  umowy na jego opróżnianie z firmą posiadającą pozwolenie na wypompowanie szamba oraz transportowanie nieczystości płynnych. Ponadto eksploatator zbiornika bezodpływowego powinien posiadać rachunki za regularny wywóz szamba. Organ kontrolujący ma prawo do żądania okazania umowy oraz rachunków. Uchylanie się właściciela od powyższych obowiązków podlega karze.

Koszty wywozu szamba

Powszechny jest pogląd, że montaż szamba jest najtańszym rozwiązaniem biorąc pod uwagę jedynie koszt jego zakupu i montażu. Z racji że jest to rozwiązanie długotrwałe nie sposób nie uwzględnić kosztów eksploatacji, przede wszystkim wywozu szamba. Firmy specjalizujące się w opróżnianiu szczelnych zbiorników pobierają opłatę za metr wypompowanych ścieków lub jednorazowy przyjazd. W 2019 roku jednorazowe opróżnienie szamba kosztowało około 100-300 zł w zależności od rejonu Polski. Uwzględniając tendencję wzrostu cena prawie w każdej branży w roku 2020 koszt opróżniania szamba może być nawet o kilkanaście procent wyższy. Dlatego warto rozważyć wymianę szamba na przydomową oczyszczalnię ścieków. Mimo, że budowa własnej oczyszczalni to wydatek kilkunastu tysięcy złotych, niskie koszty eksploatacji pozwalają na zwrot inwestycji po kilku latach. Warto zapytać w gminie o możliwość skorzystania z dofinansowania na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.