Brązowy Filar Budownictwa na 43 Międzynarodowych Targach Budownictwa Twój Dom przyznany przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków typu NV, Bielsko-Biała 19-21 kwietnia 2013